ONLINE podujatia

Ak ma chcete nielen počuť, ale aj vidieť, tak tu nájdete linky na záznamy z online podujatí, na ktorých som aktívne participovala.


Sebadôvera ako faktor výkonu

3. december 2021
– prednáška na podujatí SPU v Nitre – Škola otvorená študentom


Rozvoj emočnej inteligencie

19. november 2021
– workshop v rámci podujatia Nitrianske univerzitné dni a Dni kariéry SPU v Nitre


Sebavýchova a rozvoj EQ

16. apríl 2021
– webinár na pozvanie Študentskej rady Trnavskej univerzity