Kategórie
Podcast

53: Emočná stabilita a labilita

V 53. potulke pokračujem v cykle o osobnosti témou Emočná stabilita a labilita. Aké negatívne emócie prežíva emočne labilný človek? Kto je emočne stabilný: flegmatik. melancholik, sangvinik, cholerik? Prečo pôsobí ABC model, relaxácia a čítanie proti úzkosti? Ako súvisí emočná labilita, pamäť a zvládanie? Čo ukazuje výskum o úzkosti po pandémii COVID-19? V ktorých povolaniach je nutné byť emočne stabilný?

Epizódu si môžete aj prečítať.

Kategórie
Podcast

52: Introverzia a extraverzia

V 52. potulke štartujem cyklus o osobnosti témou Introverzia a extraverzia. Čo hovorí o introvertoch a extravertoch psychologická teória a výskum? Ako sa prejaví introvert a extravert v bežnej praxi a pandémii? Aký vzťah má tréma, manipulácia a priateľstvo k introverzii a extraverzii? Aké sú znaky ambiverta? Ako súvisia introverzia, extraverzia, záujmy a povolania?

Epizódu si môžete aj prečítať.

Kategórie
Podcast

51: Zimbardov experiment | VÝSKUM

V 51. potulke vám predstavím Zimbardov experiment. Ako presne prebiehal? Čím lákali experimentátori študentov na účasť na výskume, akú príčinu a následok sledovali, prečo a na koho podnet bol experiment predčasne ukončený? Koľkí účastníci sa správali tyransky a koľkí podľa pravidiel? Koľkí boli priateľskí a koľkí traumatizovaní? Aký to má súvis s teóriou Hannah Arendt banalita zla a s históriou?

Epizódu si môžete aj prečítať.

Kategórie
Podcast

50: Analýza snov | ROZHOVOR

V 50. potulke sa s Ingrid Melovou rozprávame o analýze snov. Ako vznikajú sny a aká je ich funkcia? Aká môže byť interpretácia sna, keď snívajúci pred niečím beží? Aké sú historické a moderné prístupy k analýze snov? Súvisia sny s vývinovým obdobím, ďalekou aj blízkou minulosťou? Aké sú postupy po zobudení, ako nezabudnúť svoj sen? Kto si pamätá sny viac – introveti a extraverti, ženy a muži? Čo sa deje v noci pred skúškou vo fáze spánku NREM a REM? Prečo je nevhodné používať snáre na výklad snov?

Rozhovor si môžete aj prečítať.

Kategórie
Podcast

49: Piesne a Potulky

V 49. potulke si vypočujete, ako som si oddýchla od tradičného spracovania potuliek, ako súvisí hudba a Paretovo pravidlo a na akú strunu udrel Petrovi Lipovi náš rozhovor s Peťom Kusým o hudobnej psychológii. Ako súvisí láska, autenticita, vzťah a viera so Stingovými piesňami? Aké piesne sa mi hodia na potulky sociálna opora, priateľstvo, atraktivita? Môže pieseň evokovať prevenciu vyhorenia?

Epizódu si môžete aj prečítať.

Kategórie
Podcast

48: Psychická odolnosť

V 48. potulke sa dozviete, prečo vnímam súvis psychickej odolnosti s Rotterovou teóriou internalizmu, aké sú faktory procesu psychickej odolnosti a ako môžeme trénovať frustračnú toleranciu detí aj dospelých. Ako prebieha psychologická imunizácia? Ako aplikujem Paretovo pravidlo 80:20 na zvýšenie odolnosti? Prečo a akými metódami zvýšiť psychickú odolnosť?

Epizódu si môžete aj prečítať.

Kategórie
Podcast

47: Sociálna opora

V 47. potulke sa opieram o zistenia, ako funguje sociálna opora v každodennom živote, aký je vzťah intimity a vyjadrenia opory medzi ľuďmi a aké sú druhy sociálnej opory. Prečo závisí poskytnutie sociálnej opory od toho, ako je k nám človek blízko? Aký je vhodný počet blízkych a vzdialených vzťahov podľa môjho koncentrického modelu sociálnej opory? Ako sa opieram o teóriu funkčnej vzdialenosti a introverzie/extraverzie?

Epizódu si môžete aj prečítať.

Kategórie
Podcast

46: Dobročinnosť

V 46. potulke sa pozrieme na to, prečo je dobrá dobročinnosť, ako pôsobí na rozvoj našej sebadôvery a aké pozitívne emócie vznikajú, keď robíme dobré skutky. Prečo je dobročinnosť efektívna ako prevencia depresie? Ako súvisí konanie dobrých skutkov s rozvojom kreativity? Aké sú možnosti ako pomáhať iným, napr. upratať si s využitím Paretovho pravidla?

Epizódu si môžete aj prečítať.

Kategórie
Podcast

45: Morálny vývin

V 45. potulke sa dozviete, ako súvisí empatia, manipulácia a morálny vývin. Aké fázy má Piagetova teória morálneho vývinu a prečo je prehnaná svedomitosť problémom? Aké úrovne a štádiá má Kohlbergova teória morálneho vývinu? V čom sa líši predkonvenčná, konvenčná a postkonvenčná úroveň morálky? Aké odporúčania ponúkam na rozvoj morálneho vývinu?

Epizódu si môžete aj prečítať.

Kategórie
Podcast

44: Manipulácia

V 44. potulke zistíme, či sú manipulátori empatickí, aké sú znaky manipulatívneho správania a aké sú odporúčania pri manipulácii. Ako povedať manipulátorovi “nie” podľa môjho 3-krokového postupu psychologickej obrany? Ako ho aplikovať v pracovnom a osobnom živote? Aké sú typy manipulátorov a faktory manipulácie?

Epizódu si môžete aj prečítať.