Kategórie
Podcast

87: Kognitívny rast

Ako vysvetľujem kognitívny rast? Aké míľniky má kognitívny vývin v obdobiach detstva?

V 87. epizóde sa posuniem ku kognitívnemu rastu. Ako prebieha podľa Piageta senzomotorická fáza dojčaťa? Čo je stálosť objektu a klieštikový úchop? Akú úlohu má tatík pri prekonaní egocentrizmu batoľaťa? Čo sú konfabulácie v predoperačnej fáze predškoláka? Ako mladší školák rieši experiment s prelievaním vody? Prečo má starší školák hypotetickú abstraktnú logiku? Čo je zóna proximálneho vývinu podľa Vygotského?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.