Epizódy

 • 35: Spätná väzba
  Čo je to spätná väzba? Aká je to konštruktívna a deštruktívna kritika?
 • 34: Psychoterapia
  Čo je to psychoterapia a psychoporadenstvo? Akú efektivitu má psychoterapia?
 • 33: Geštalt psychológia
  Čo je geštalt psychológia? Čo znamená, že celok je viac ako súčet častí?
 • 32: Kognitívna disonancia
  Čo je to kognitívna disonancia? Ako súvisí klamanie druhých s oklamaním samého seba?
 • 31: Sebadôvera
  Ako súvisí sebadôvera a výkon? Akými metódami rozvíjať sebapoznanie a sebadôveru?
 • 30: Pracovná psychológia | ROZHOVOR
  Čím sa zaoberá pracovná psychológia? Ako vybrať zamestnancov a merať spokojnosť na pracovisku?
 • 29: Manažment
  Aký je to správny manažment? Ktoré štýly vedenia sú užitočné v akej situácii?
 • 28: Humor
  Aký je vzťah majú čierny humor, inteligencia a agresivita? Ako spolu súvisia praktická inteligencia a humor?
 • 27: Úzkosť a fóbie
  Ako sa líši strach a úzkosť? Ak je u vás prítomná fóbia, ako s ňou zatočiť?
 • 26: Závislosť od poľa
  Čo je to (ne)závislosť od poľa? Čo robiť v situácii, keď vás niekto tlačí konať nesprávne?
 • 25: Choroba a smrť
  Ako psychologicky zvládnuť smrť? Čo urobiť, keď je diagnostikovaná ťažká choroba?
 • 24: Motivácia
  Ako sa definuje motivácia? Aké kroky urobiť, ak sa chcete k niečomu motivovať?
 • 23: Frustrácia
  Ako sa dá zvládnuť frustrácia? Čo robiť, ak vám neúspech privodí chuť zanadávať si?
 • 22: Partnerské vzťahy
  Ako sa starať o partnerský vzťah? Čo si vyriešiť pred svadbou a ako vyzerá správna hádka?
 • 21: Zvládanie
  Aké zvládanie použiť v rôznych stresových situáciách? Aký je moderný prístup k zvládaniu?
 • 20: Psychológia a literatúra | ROZHOVOR
  Aký prienik má psychológia a literatúra? Čím je čítanie a písanie psychicky prospešné?
 • 19: Autenticita a sebauvedomenie
  Ako súvisí autenticita a sebauvedomenie? Kedy je výhodná stratégia “pomysli si?”
 • 18: Vedomie
  Aké vedomie majú ľudia a zvieratá? Aké experimenty dokazujú vedomie a ako ho zvýšiť?
 • 17: Psychodiagnostika
  Prečo je psychodiagnostika dôležitá? Čo patrí medzi objavovacie a vyhodnocovacie metódy?
 • 16: Psychické zdravie a stres
  Aký význam má psychické zdravie pre človeka? Čo robiť keď má človek stres?
 • 15: Emočný vývin detí
  Ako prebieha emočný vývin od prenatálneho obdobia po adolescenciu? Čo robiť pri úzkostných deťoch?
 • 14: Väzenský experiment a agresivita
  Prečo je väzenský experiment dôležitý v histórii psychológie? Prejavuje sa agresivita osobnostne alebo situačne?
 • 13: Tréma
  Ako sa psychologicky vysvetľuje tréma? Aká je prevencia trémy?
 • 12: Priateľstvo
  Prečo je priateľstvo psychologicky prospešné? Prečo je dôležitá komunikácia tvárou v tvár?
 • 11: Hlúposť
  Čo je to hlúposť, nevedomosť a múdrosť? Prečo je múdre snažiť sa?
 • 10: Hudobná psychológia | ROZHOVOR
  Čím je hudba dôležitá z psychologického hľadiska? Ako pomáha hudba v psychoterapii?
 • 9: Vyhorenie
  Koho najčastejšie postihuje vyhorenie? Aká je účinná prevencia vyhorenia?
 • 8: Kreativita
  Prečo je dôležité kreatívne divergentné myslenie? Ako sa rozvíja kreativita?
 • 7: Depresia
  Ako môžeme účinne predchádzať depresii? Ak depresia vznikne, ako ju zvládnuť?
 • 6: Sebavýchova a rozvoj EQ
  Prečo je dôležité byť emočne inteligentný? Ako u seba môžeme rozvíjať EQ?
 • 5: Ktorá výchova je správna?
  Ktoré výchovné teórie sú vedecky overené? Aký výchovný štýl je správny?
 • 4: Rogers, čo dal psychológii?
  Aká je to na klienta zameraná terapia? Ako z nej vznikol na človeka zameraný prístup?
 • 3: Skinner, čo dal psychológii?
  Motivujú človeka rovnako odmeny aj tresty? Ako sa Skinnerova teória aplikuje do praxe?
 • 2: Freud, čo dal psychológii?
  Ako funguje psychoanalýza? Ako pristupoval Freud k problémom v nevedomí?
 • 1: Psychológia, čo to je?
  Je psychológia vedou o duši? Kedy vznikla a čím sa vlastne zaoberá?