Epizódy

 • 99: Čo si vziať od starších?
  Čím sa inšpirovať od starších? Ako sa prejaví integrita a postformálne myslenie v starobe?
 • 98: Ako nájsť vysnenú prácu?
  Ako sa hľadá vysnená práca? Aké sú štyri princípy japonskej metódy Ikigai a ich kombinácie?
 • 97: Prečo sa namáhať?
  Kedy sa namáhať a oddychovať? Aké sú výhody pomeru 6 dní námaha vs. 1 deň oddych?
 • 96: Prečo plánovať?
  Ako správne naplánovať svoj deň? Ako určiť priority a kedy ich vymeniť za naliehavejšie?
 • 95: Produktivita s appkou Impulza| ROZHOVOR
  Ako zlepšiť svoju produktivitu? Môže mobilná appka obmedziť prokrastináciu?
 • 94: Ako byť produktívny?
  Čo je to produktivita? Aký rozdiel vnímam medzi rannou a večernou produktivitou?
 • 93: Je dobré byť dobrý?
  Čo je to dobro? Prečo je dobré najskôr spracovať emóciu, až potom riešiť problém?
 • Potulky psychológiou
  sú na herohero
  Ako sa vyrábajú Potulky? A prečo je dobrý nápad ich podporiť na herohero?
 • 92: Je dobré byť poriadkumilovný?
  Je dobré vytvárať okolo seba poriadok? Prečo si nevyčítať, ak sa nám nedarí na 100%?
 • 91: Ako rastú dospelí?
  Aký je psychický rast dospelých? Ako rastieme kognitívne, sociálne, kreatívne a emočne?
 • 90: Psychológia priestoru | ROZHOVOR
  Ako spolu súvisia psychológia a priestor? Vieme usporiadaním priestoru okolo nás ovplyvňovať psychické prežívanie?
 • 89: Kreatívny rast
  Ako vysvetľujem kreatívny rast? Aká je preferencia kreativity od bábätka po dospelosť?
 • 88: Sociálny rast | VIANOČNÝ ŠPECIÁL
  Ako vysvetľujem sociálny rast? V čom vnímam, že má súvis sociálny vývin a Vianoce?
 • 87: Kognitívny rast
  Ako vysvetľujem kognitívny rast? Aké míľniky má kognitívny vývin v obdobiach detstva?
 • 86: Paretovo pravidlo
  Čo je to Paretovo pravidlo? Ako a v čom môžeme dnes aplikovať metódu 80/20?
 • 85: Racionálne myslenie
  Čo je to racionálne myslenie? Kedy je správne myslieť pesimisticky a kedy optimisticky?
 • 84: Pozitívna psychológia
  Čo je to pozitívna psychológia? Aké sú psychologické faktory šťastia?
 • 83: Rozhodovanie
  Prečo je rozhodovanie zložitý proces? Ako si správne vybrať z alternatív rozhodnutia?
 • 82: Tvorivosť ako proces
  Čo je to tvorivosť? Prečo je dôležitá voľná hra pre deti a radosť z tvorenia pre dospelých?
 • 81: Inteligencia
  Aké sú prístupy k inteligencii? Aký vzťah vnímam medzi “ja” a “druhí” v štruktúre intelektu?
 • 80: Emočná regulácia | ROZHOVOR
  Ako funguje emočná regulácia? Ako máme emóciu ovládať a kedy je dobré ju prijať?
 • 79: Jazyk a myslenie
  Ako sa vyvíja jazyk v detstve a dospelosti? Na čo myslieť pri riešení problému?
 • 78: Predstavy
  Ako sa líšia predstavy od vnemov? Prečo odporúčam predstaviť si, že idete na balkón?
 • 77: Pamäťové procesy
  Aké sú štyri pamäťové procesy? Prečo nemôže fungovať pamäť bez správnej motivácie?
 • 76: Vnímanie
  Prečo je vnem viac ako súhrn pocitov? Ako vidieť v obrazoch psychologické koncepty?
 • 75: Pozornosť
  Ako sa aplikuje efekt koktejlovej párty v dizajne? Ako rozvíjať a diagnostikovať pozornosť?
 • 74: Kognitívna psychológia 2/2
  Ako sa prejavuje myslenie v jazyku? Prečo inteligencia a tvorivosť nestačí na rozhodnutie?
 • 73: Kognitívna psychológia 1/2
  Aké teórie vytvoril psychológ Sternberg? Ktoré procesy zahŕňa kognitívna psychológia?
 • 72: Pipin – Pán prsteňov #2 | ČÍTANIE
  Ako psychologicky dozrel hobit Pipin k záveru trilógie J.R.R. Tolkiena Pán Prsteňov?
 • 71: Pipin – Pán prsteňov #1 | ČÍTANIE
  Ako vidí psychológ hobita Pipina z trilógie J.R.R. Tolkiena Pán prsteňov?
 • 70: Dizajnové myslenie | ROZHOVOR
  Aké je to dizajnové myslenie? V čom je dizajnové myslenie v prieniku s psychológiou?
 • 69: Kde sa dobre žije?
  Aká je kvalita života vo svete a na Slovensku? Prečo sú Škandinávci spokojní ľudia?
 • 68: Wellbeing
  Ako súvisí wellbeing a kvalita života? Ako zachovať wellbeing v stresovej situácii?
 • 67: Sociálna opora a kvalita života
  Aký je môj dizertačný výskum? Moderuje sociálna opora vzťah zvládanie a kvalita života?
 • 66: Šikana
  Aké znaky má šikana? Aké sú príčiny, aktéri, obete, prevencia a riešenia, keď sa šikana vyskytne?
 • 65: Kritika
  Ako sa správne poskytuje kritika? Ako prijať kritiku, keď ju na vás niekto “vybafne”?
 • 64: Pohľad späť | ŠPECIÁL
  Ako správne bilancovať uplynulý rok? Ako si stanoviť predsavzatie do nového roka?
 • 63: Altruizmus | VIANOČNÝ ŠPECIÁL
  Aké je altruistické správanie? Prečo má altruistické správanie výhody pre pomáhajúceho?
 • 62: Prokrastinácia
  Čo je chronická a aktívna prokrastinácia? Akými metódami riešiť prokrastináciu?
 • 61: Marshmalow experiment
  Ako prebiehal Marshmalow experiment? Prečo je schopnosť odložiť uspokojenie dôležitá?
 • 60: Spracovanie traumy | ROZHOVOR
  Ako sa dá spracovať trauma? Aké sú zdroje a zisky po prekonaní traumy?
 • 59: Optimizmus a pesimizmus
  Čo je optimizmus a pesimizmus? Aké výhody má realistické vnímanie situácie?
 • 58: Afiliácia a hostilita
  Čo je to afiliácia a hostilita? Aké sú rozdiely v afiliácii medzi mužmi a ženami?
 • 57: Dominancia a submisivita
  Ako sa líši dominancia a submisivita? Kedy sú vhodné a kedy patologické?
 • 56: Svedomitosť
  Akou zložkou osobnosti je svedomitosť? Prečo je vysoká a nízka svedomitosť problémom?
 • 55: Prívetivosť
  Čo je to prívetivosť? Kedy je prívetivosť vhodná a kedy naopak treba tvrdší prístup?
 • 54: Otvorenosť
  Ako sa prejavuje u človeka otvorenosť? Aké vlastnosti sú jadrové v teórii Big Five?
 • 53: Emočná stabilita a labilita
  Ako sa líši emočná stabilita a labilita? Ako znížiť úzkosť typickú pre neurotizmus?
 • 52: Introverzia a extraverzia
  Aký význam má introverzia/extraverzia? Aké výhody a nevýhody má extravert a introvert?
 • 51: Zimbardov experiment | VÝSKUM
  Ako presne prebiehal Stanfordský väzenský experiment? Aká je výskumná štruktúra IMRaD?
 • 50: Analýza snov | ROZHOVOR
  Aká je psychologická analýza snov? Akú funkciu má sen a čo môže pre nás znamenať?
 • 49: Piesne a Potulky
  Aká pieseň sa hodí na ktorú potulku? Ako si oddýchnuť, aby vás veci bavili ďalej?
 • 48: Psychická odolnosť
  Čo je to psychická odolnosť? Ako sa trénuje naša odolnosť a frustračná tolerancia?
 • 47: Sociálna opora
  Ako funguje sociálna opora? Koľko vzťahov je ideálnych pre poskytovanie sociálnej opory?
 • 46: Dobročinnosť
  Prečo je psychologicky správne robiť dobré skutky? Aký význam má dobročinnosť pre nás?
 • 45: Morálny vývin
  Ako prebieha morálny vývin? Aké sú odporúčania na rozvoj našej morálky?
 • 44: Manipulácia
  Čo je to manipulácia? Ako si poradiť, keď to na vás skúša manipulátor?
 • 43: Empatia
  Čo je to empatia? Ako sa rozvíja empatia v detstve, v dospelosti a u blízkych?
 • 42: Emócie
  Aký zmysel má prežívaná emócia pre náš život? Ako rozvíjať pomenovanie svojej emócie?
 • 41: Závislosti
  Čo je to látková a nelátková závislosť? Aký je behaviorálny postup odstránenia závislosti?
 • 40: Psychológia a psychiatria | ROZHOVOR
  Aký prienik má psychológia a psychiatria? Ako prebieha liečba závislostí na psychiatrii?
 • 39: Atraktivita
  Čo je to fyzická a psychická atraktivita? Aké sú medzipohlavné a medzikultúrne rozdiely?
 • 38: Novoročný vinš | ŠPECIÁL
  Aby vám všetkým dobre bolo, aby ste sa mali potulkovo! Ďakujem za priazeň v tomto roku.
 • 37: Viera a psychológia | VIANOČNÝ ŠPECIÁL
  Ako súvisí viera a psychológia? Prečo je láska dôležitejšia ako intrinsická a extrinsická viera?
 • 36: Asertivita
  Čo je to asertivita? Aká je asertívna obrana formou “nie”, ktorú navrhujem v troch krokoch?
 • 35: Spätná väzba
  Čo je to spätná väzba? Aká je to konštruktívna a deštruktívna kritika?
 • 34: Psychoterapia
  Čo je to psychoterapia a psychoporadenstvo? Akú efektivitu má psychoterapia?
 • 33: Geštalt psychológia
  Čo je geštalt psychológia? Čo znamená, že celok je viac ako súčet častí?
 • 32: Kognitívna disonancia
  Čo je to kognitívna disonancia? Ako súvisí klamanie druhých s oklamaním samého seba?
 • 31: Sebadôvera
  Ako súvisí sebadôvera a výkon? Akými metódami rozvíjať sebapoznanie a sebadôveru?
 • 30: Pracovná psychológia | ROZHOVOR
  Čím sa zaoberá pracovná psychológia? Ako vybrať zamestnancov a merať spokojnosť na pracovisku?
 • 29: Manažment
  Aký je to správny manažment? Ktoré štýly vedenia sú užitočné v akej situácii?
 • 28: Humor
  Aký je vzťah majú čierny humor, inteligencia a agresivita? Ako spolu súvisia praktická inteligencia a humor?
 • 27: Úzkosť a fóbie
  Ako sa líši strach a úzkosť? Ak je u vás prítomná fóbia, ako s ňou zatočiť?
 • 26: Závislosť od poľa
  Čo je to (ne)závislosť od poľa? Čo robiť v situácii, keď vás niekto tlačí konať nesprávne?
 • 25: Choroba a smrť
  Ako psychologicky zvládnuť smrť? Čo urobiť, keď je diagnostikovaná ťažká choroba?
 • 24: Motivácia
  Ako sa definuje motivácia? Aké kroky urobiť, ak sa chcete k niečomu motivovať?
 • 23: Frustrácia
  Ako sa dá zvládnuť frustrácia? Čo robiť, ak vám neúspech privodí chuť zanadávať si?
 • 22: Partnerské vzťahy
  Ako sa starať o partnerský vzťah? Čo si vyriešiť pred svadbou a ako vyzerá správna hádka?
 • 21: Zvládanie
  Aké zvládanie použiť v rôznych stresových situáciách? Aký je moderný prístup k zvládaniu?
 • 20: Psychológia a literatúra | ROZHOVOR
  Aký prienik má psychológia a literatúra? Čím je čítanie a písanie psychicky prospešné?
 • 19: Autenticita a sebauvedomenie
  Ako súvisí autenticita a sebauvedomenie? Kedy je výhodná stratégia “pomysli si?”
 • 18: Vedomie
  Aké vedomie majú ľudia a zvieratá? Aké experimenty dokazujú vedomie a ako ho zvýšiť?
 • 17: Psychodiagnostika
  Prečo je psychodiagnostika dôležitá? Čo patrí medzi objavovacie a vyhodnocovacie metódy?
 • 16: Psychické zdravie a stres
  Aký význam má psychické zdravie pre človeka? Čo robiť keď má človek stres?
 • 15: Emočný vývin detí
  Ako prebieha emočný vývin od prenatálneho obdobia po adolescenciu? Čo robiť pri úzkostných deťoch?
 • 14: Väzenský experiment a agresivita
  Prečo je väzenský experiment dôležitý v histórii psychológie? Prejavuje sa agresivita osobnostne alebo situačne?
 • 13: Tréma
  Ako sa psychologicky vysvetľuje tréma? Aká je prevencia trémy?
 • 12: Priateľstvo
  Prečo je priateľstvo psychologicky prospešné? Prečo je dôležitá komunikácia tvárou v tvár?
 • 11: Hlúposť
  Čo je to hlúposť, nevedomosť a múdrosť? Prečo je múdre snažiť sa?
 • 10: Hudobná psychológia | ROZHOVOR
  Čím je hudba dôležitá z psychologického hľadiska? Ako pomáha hudba v psychoterapii?
 • 9: Vyhorenie
  Koho najčastejšie postihuje vyhorenie? Aká je účinná prevencia vyhorenia?
 • 8: Kreativita
  Prečo je dôležité kreatívne divergentné myslenie? Ako sa rozvíja kreativita?
 • 7: Depresia
  Ako môžeme účinne predchádzať depresii? Ak depresia vznikne, ako ju zvládnuť?
 • 6: Sebavýchova a rozvoj EQ
  Prečo je dôležité byť emočne inteligentný? Ako u seba môžeme rozvíjať EQ?
 • 5: Ktorá výchova je správna?
  Ktoré výchovné teórie sú vedecky overené? Aký výchovný štýl je správny?
 • 4: Rogers, čo dal psychológii?
  Aká je to na klienta zameraná terapia? Ako z nej vznikol na človeka zameraný prístup?
 • 3: Skinner, čo dal psychológii?
  Motivujú človeka rovnako odmeny aj tresty? Ako sa Skinnerova teória aplikuje do praxe?
 • 2: Freud, čo dal psychológii?
  Ako funguje psychoanalýza? Ako pristupoval Freud k problémom v nevedomí?
 • 1: Psychológia, čo to je?
  Je psychológia vedou o duši? Kedy vznikla a čím sa vlastne zaoberá?