Kategórie
Podcast

30: Pracovná psychológia | ROZHOVOR

Čím sa zaoberá pracovná psychológia? Ako vybrať zamestnancov a merať spokojnosť na pracovisku?

V 30. potulke sa s Jurajom Petríkom rozprávame o tom, aké oblasti spadajú pod ľudské zdroje, ako vybrať zamestnancov vhodných na pracovnú pozíciu a ktoré testové a netestové metódy sa  používajú vo výbere. Ako identifikovať kľúčové kompetencie adeptov na pracovnú pozíciu? Akými metódami sa meria spokojnosť na pracovisku? Aké faktory vplývajú na spokojnosť zamestnancov?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.