Kategórie
Podcast

29: Manažment

Aký je to správny manažment? Ktoré štýly vedenia sú užitočné v akej situácii?

V 29. potulke vás zavediem k vzťahu manažmentu a EQ, k typom manažérov podľa manažérskej mirežky Blakea a Moutonovej a k Lewinovým štýlom vedenia s nadväzným situačným štýlom. Aké sú výhody a nevýhody štýlov vedenia? Aká je ideálna osobnosť manažéra, akou sa môže stať? Aká je analýza dlhodobých dôsledkov nesprávneho manažovania vrátane poklesu produkcie a vyhorenia?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.