Kategórie
Podcast

28: Humor

Aký je vzťah majú čierny humor, inteligencia a agresivita? Ako spolu súvisia praktická inteligencia a humor?

Potulky psychológiou · Humor

V 28. Potulke psychológiou odlíšime humor, veselosť a výsmech. Aký je vzťah medzi čiernym humorom, inteligenciou a agresivitou? Ako získať vtipný odstup od vlastnej úzkosti paradoxnou intenciou? Ako súvisí praktická inteligencia s humorom? Ako vtipne zareagoval taxikár pri prednáške súčasného popredného psychológa Sternberga? Ako pri prežívaní flow použiť humorné vsuvky? Ako preventívne pôsobí humor?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.