Kategórie
Podcast

67: Sociálna opora a kvalita života

Aký je môj dizertačný výskum? Moderuje sociálna opora vzťah zvládanie a kvalita života?

V 67. epizóde vám predstavím výskum z mojej dizertačnej práce. Aký vzťah má proaktívne zvládanie a kvalita života? Je rozdiel medzi subjektívnym a objektívnym zvládaním stresu? Má sociálna opora moderačný vplyv vo vzťahu proaktívne zvládanie a kvalita života? Prečo som merala veľkosť zmeny kvality života pred a po operácii? Ako pacienti obstáli v 2MW teste chôdze? Prečo si zhromaždiť vopred kvalitnú informačnú a emočnú oporu?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.