Kategórie
Podcast

66: Šikana

Aké znaky má šikana? Aké sú príčiny, aktéri, obete, prevencia a riešenia, keď sa šikana vyskytne?

V 66. epizóde sa pozrieme na to, ako sa brániť šikane. Čo je a čo nie je šikana? Prečo niekto šikanuje? Aké sú typy aktérov šikany? Aké rizikové faktory má obeť? Aká je prevencia šikany ochranou slabšieho a kooperáciou? Ako riešiť šikanu mojím 3-krokovým postupom asertívnej obrany?

Epizódu si môžete aj prečítať.