Kategórie
Podcast

48: Psychická odolnosť

Čo je to psychická odolnosť? Ako sa trénuje naša odolnosť a frustračná tolerancia?

V 48. potulke sa dozviete, prečo vnímam súvis psychickej odolnosti s Rotterovou teóriou internalizmu, aké sú faktory procesu psychickej odolnosti a ako môžeme trénovať frustračnú toleranciu detí aj dospelých. Ako prebieha psychologická imunizácia? Ako aplikujem Paretovo pravidlo 80:20 na zvýšenie odolnosti? Prečo a akými metódami zvýšiť psychickú odolnosť?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.