Kategórie
Podcast

47: Sociálna opora

Ako funguje sociálna opora? Koľko vzťahov je ideálnych pre poskytovanie sociálnej opory?

V 47. potulke sa opieram o zistenia, ako funguje sociálna opora v každodennom živote, aký je vzťah intimity a vyjadrenia opory medzi ľuďmi a aké sú druhy sociálnej opory. Prečo závisí poskytnutie sociálnej opory od toho, ako je k nám človek blízko? Aký je vhodný počet blízkych a vzdialených vzťahov podľa môjho koncentrického modelu sociálnej opory? Ako sa opieram o teóriu funkčnej vzdialenosti a introverzie/extraverzie?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.