Kategórie
Podcast

46: Dobročinnosť

Prečo je psychologicky správne robiť dobré skutky? Aký význam má dobročinnosť pre nás?

V 46. potulke sa pozrieme na to, prečo je dobrá dobročinnosť, ako pôsobí na rozvoj našej sebadôvery a aké pozitívne emócie vznikajú, keď robíme dobré skutky. Prečo je dobročinnosť efektívna ako prevencia depresie? Ako súvisí konanie dobrých skutkov s rozvojom kreativity? Aké sú možnosti ako pomáhať iným, napr. upratať si s využitím Paretovho pravidla?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.