Kategórie
Podcast

45: Morálny vývin

Ako prebieha morálny vývin? Aké sú odporúčania na rozvoj našej morálky?

V 45. potulke sa dozviete, ako súvisí empatia, manipulácia a morálny vývin. Aké fázy má Piagetova teória morálneho vývinu a prečo je prehnaná svedomitosť problémom? Aké úrovne a štádiá má Kohlbergova teória morálneho vývinu? V čom sa líši predkonvenčná, konvenčná a postkonvenčná úroveň morálky? Aké odporúčania ponúkam na rozvoj morálneho vývinu?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.