Kategórie
Podcast

33: Geštalt psychológia

Čo je geštalt psychológia? Čo znamená, že celok je viac ako súčet častí?

V 33. potulke sa dozviete, čo v geštalt psychológii znamená, že celok je viac ako súčet častí. Aké sú typy funkčnej vzdialenosti, ktorými sa určuje kontaktová hranica? Ako sa mení figúra a pozadie v našom vnímaní? Keď niekoho objímeme, čo sa stane s naším psychologickým poľom? Prečo v reverzibilných figúrach vnímame raz jeden, inokedy druhý objekt? Prečo máme pri čítaní textu s poprehadzovanými písmenkami aha efekt?

Epizódu si môžete aj prečítať.