Kategórie
Podcast

38: Novoročný vinš | ŠPECIÁL

Aby vám všetkým dobre bolo, aby ste sa mali potulkovo! Ďakujem za priazeň v tomto roku.

Dnes nebudem veľa rozprávať. Chcem vám totiž zavinšovať všetko dobré do nového roku 2022. Pridám aj poradenské odporučenie – zosumarizovať si ubiehajúci rok. Nebude chýbať prehľad dôležitých info, ktoré som sa vám v tomto roku snažila sprostredkovať.

Epizódu si môžete aj prečítať.