Kategórie
Podcast

37: Viera a psychológia | VIANOČNÝ ŠPECIÁL

Ako súvisí viera a psychológia? Prečo je láska dôležitejšia ako intrinsická a extrinsická viera?

V 37. potulke snáď uveríte, prečo je viera významný faktor salutogenézy, ako sa fanatický človek líši od veriaceho a neveriaceho a či môže mať neveriaci viac kresťanských cností ako veriaci v rámci praktickej filozofie. Aký pozitívny vplyv má intrinsická a extrinsická viera na psychiku? Aké sú štýly riešenia závažných problémov pomocou náboženstva a sekulárne napr. v prípade ekológie? Naznačuje história, že viera je príčinou alebo následkom poľnohospodárstva?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.