Kategórie
Podcast

55: Prívetivosť

Čo je to prívetivosť? Kedy je prívetivosť vhodná a kedy naopak treba tvrdší prístup?

V 55. potulke pokračujem v cykle o osobnosti témou Prívetivosť. Ako sa líši prívetivosť a extraverzia podľa teórie Big Five? Ako byť prívetivý k starším ľuďom? Kedy je vhodnejšia neprívetivosť v sociálnych situáciách? Prečo môže byť pohyb k ľuďom aj od ľudí prejavom patológie? V ktorých povolaniach je výhodou prívetivosť a neprívetivosť? Aké sú medzikultúrne rozdiely v prívetivosti?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.