Kategórie
Podcast

54: Otvorenosť

Ako sa prejavuje u človeka otvorenosť? Aké vlastnosti sú jadrové v teórii Big Five?

V 54. potulke pokračujem v cykle o osobnosti témou Otvorenosť. Ako súvisí otvorenosť a teória Big Five? Aký má vzťah otvorenosť k osobnostnej a výkonovej sfére človeka? Čo má otvorenosť spoločné s intelektom, zvedavosťou a kreativitou? Ako zbierajú otvorení ľudia príležitosti na rozvinutie inteligencie? Prečo súvisí otvorenosť a divergentné myslenie? Aké povolania vyžadujú otvorenosť? Ako mi bola otvorenosť užitočná v pandémii COVID-19?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.