Kategórie
Podcast

53: Emočná stabilita a labilita

Ako sa líši emočná stabilita a labilita? Ako znížiť úzkosť typickú pre neurotizmus?

V 53. potulke pokračujem v cykle o osobnosti témou Emočná stabilita a labilita. Aké negatívne emócie prežíva emočne labilný človek? Kto je emočne stabilný: flegmatik. melancholik, sangvinik, cholerik? Prečo pôsobí ABC model, relaxácia a čítanie proti úzkosti? Ako súvisí emočná labilita, pamäť a zvládanie? Čo ukazuje výskum o úzkosti po pandémii COVID-19? V ktorých povolaniach je nutné byť emočne stabilný?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.