Kategórie
Podcast

56: Svedomitosť

Akou zložkou osobnosti je svedomitosť? Prečo je vysoká a nízka svedomitosť problémom?

V 56. potulke pokračujem v cykle o osobnosti témou Svedomitosť. Ako sa líši svedomitosť a prívetivosť podľa teórie Big Five? Kedy je nesvedomitosť v poriadku? Ako súvisí prehnaná svedomitosť a obsedantno-kompulzívna porucha (OCD)? Aký je vzťah svedomitosti k úspechu, IQ a hedonizmu? Prečo sa spája svedomitosť a charakter vo vzťahu k práci? V ktorých povolaniach je žiaduca vyššia svedomitosť?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.