Kategórie
Podcast

96: Prečo plánovať?

Ako správne naplánovať svoj deň? Ako určiť priority a kedy ich vymeniť za naliehavejšie?

V 96. epizóde sa pýtam, prečo plánovať. Akú prevenciu zabezpečuje plán aktivít? Prečo plánovať povinnosti aj radosti? Koľko položiek odporúčam vytvoriť na daný deň? Ako využiť Paretovo pravidlo v plánovaní? Ako prioritizovať na dvoch úrovniach plánovania? Ako aplikovať manažérske pravidlo pri určení priorít?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.