Kategórie
Podcast

73: Kognitívna psychológia 1/2

Aké teórie vytvoril psychológ Sternberg? Ktoré procesy zahŕňa kognitívna psychológia?

V 73. epizóde začínam cyklus o kognitívnej psychológii. Ktoré procesy sú podľa Sternberga kognitívne? Ako skúmala experimentálna psychológia poznanie? Čo je to problém koktejlovej párty? Ako súvisia revezibilné figúry a zrakové klamy? Aké sú štyri pamätové procesy? Prečo pri predstavách spomínam sebaovládaciu balkónovú techniku?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.