Kategórie
Podcast

79: Jazyk a myslenie

Ako sa vyvíja jazyk v detstve a dospelosti? Na čo myslieť pri riešení problému?

V 79. epizóde predstavím jazyk a myslenie ako súčasť cyklu o kognitívnej psychológii. Ako sa líši fylogenetický a ontogenetický vývin reči? Aké štádiá vývinu reči vymedzujem? Čo robiť, ak dieťa skomolí slová a nevie “r”? Kedy odporúčam navštíviť logopéda? Prečo je monitoring porozumenia ťažší v cudzom jazyku? Aké sú protikladné myšlienkové operácie? Čo odporúčam pre správne riešenie problému?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.