Kategórie
Podcast

6: Sebavýchova a rozvoj EQ

Prečo je dôležité byť emočne inteligentný? Ako u seba môžeme rozvíjať EQ?

V 6. potulke sa dozviete, prečo je dôležitá sebavýchova dospelých, aká je to kultivovaná osobnosť a aké vlastnosti majú emočne inteligentní ľudia. Je EQ dôležitejšia pre život než IQ? Aký je rozvoj sebapoznania a sebaovládania v rozprávke Kráska a zviera? Ako môžeme u seba rozvíjať sebamotiváciu, empatiu a sociálne zručnosti?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.