Kategórie
Podcast

7: Depresia

Ako môžeme účinne predchádzať depresii? Ak depresia vznikne, ako ju zvládnuť?

V 7. potulke vám poviem, ako sa líši depriesia od smútku, aká je prevencia depresie (aj navodením pozitívnych emócií a flow) a ako zvládnuť už rozvinutú depresiu. Aký je výskyt a aké sú prejavy depresie? Ako racionálnou sebaanalýzou zmeniť myslenie z iracionálneho na racionálne? Ako čeliť depresii vlastnou aktivitou?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.