Kategórie
Podcast

88: Sociálny rast | VIANOČNÝ ŠPECIÁL

Ako vysvetľujem sociálny rast? V čom vnímam, že má súvis sociálny vývin a Vianoce?

V 88. epizóde sa posuniem ku sociálnemu rastu. Ako sa prejaví sociálny úsmev dojčaťa na Vianoce? Čo sú to sociálne hry na princípe zrkadlenia? Kedy vidno väzbu batoľaťa pod stromčekom? Ako buduje dôveru u dieťaťa mama a tatík? Ako predškolák sníva o darčekoch? Prečo rozvíjať empatiu v sociálnom raste detí? Čo nazývam sociálnym veľkým treskom u školáka? Ako sa má pubertiak psychicky regulovať, aby prevzal zodpovednosť?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.