Kategórie
Podcast

17: Psychodiagnostika

Prečo je psychodiagnostika dôležitá? Čo patrí medzi objavovacie a vyhodnocovacie metódy?

V 17. potulke vám poviem, čo je to psychodiagnostika, ako súvisí s psychoporadenstvom a psychoterapiou a aké sú druhy psychodiagnostických metód. Čo je typické pre experiment, pozorovanie, rozhovor, dotazník, sociometriu a psychologický test? Aké nároky sa kladú na odborníka, keď analyzuje projektívne techniky a produkty činností? Aký je rozdiel medzi kvantitatívnym a kvalitatívnym prístupom?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.