Kategórie
Podcast

77: Pamäťové procesy

Aké sú štyri pamäťové procesy? Prečo nemôže fungovať pamäť bez správnej motivácie?

V 77. epizóde predstavím pamäťové procesy ako súčasť cyklu o kognitívnej psychológii. Aké sú medzikultúrne rozdiely v pamäti? Prečo si zapamätávať nákupné položky podľa významu? Čo je to magická formulka 7±2? Ako sa líši krátkodobé a dlhodobé kódovanie? Prečo je znovupoznanie ľahšie ako reprodukcia? Ako súvisí sériový pozičný efekt s interferenciou? Ako zabúdame podľa Ebbinghausovej krivky zabúdania?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.