Kategórie
Podcast

15: Emočný vývin detí

Ako prebieha emočný vývin od prenatálneho obdobia po adolescenciu? Čo robiť pri úzkostných deťoch?

V 15. potulke sa dozviete, čo robiť pre zdravý emočný vývin dieťaťa v tehotenstve, prečo je dôležitý dotyk dojčaťa po narodení a ako reagovať na vzdor batoľaťa. Ako trénovať schopnosť odložiť uspokojenie predškoláka? Ako reagovať na citlivé prejavy dieťaťa v predpuberte? Čo poskytnúť adolescentom, aby našli svoju identitu v puberte?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.