Tvorivosť ako proces

V 82. epizóde predstavím tvorivosť ako proces v rámci cyklu o kognitívnej psychológii. Aký tréning tvorivosti môžeme skúsiť? Aké je prepojenie tvorivosti (kognitívny proces) a radosti (emócie)? Prečo sa nebáť robiť chybičky pri objavovaní? Ako vyvážiť krúžky a voľnú hru pre deti? Ako dosiahnuť flow u dospelých? Čo odporúča Torrance v manifest tvorivosti?

Čo vieme o tvorivosti?

Ak počúvate Potulky od začiatku, možno si spomeniete, že o kreativite som už epizódu mala. Keď som začínala s tvorbou podcastu, vyberala som si témy podľa toho, ako som s nimi pracovala v praxi. Na dôvažok som sa snažila byť empatická a vybrať tému, aká by vás poslucháčov zaujala. Ideálne aby vám rozšírila obzory o psychológii a vedeli ste poznatky z Potuliek aplikovať v každodennom živote! Tak sa do môjho výberu epizód dostala 8. Potulka o kreativite.

V nej sa môžete dozvedieť, že tvorivosť je proces objavovania poznatkov a spôsobov premeny skutočnosti, ktorý prináša novú hodnotu (Chalupa, 1973). Rozobrala som 4 fázy preparácia, inkubácia, iluminácia a verifikácia (Daniel et al., 2003, Lehenová, 2013). Rozprávala o vlastnostiach tvorivých ľudí. Upozornila som na fakt, že kreatívni ľudia sú vždy inteligentní, ale inteligentní ľudia nie sú vždy kreatívni (Lehenová, 2013). Ozrejmila som faktory kreativity originalita, fluencia, flexibilita, redefinovanie, senzitivita a elaborácia (Daniel et al., 2003). Samozrejme som sa dostala k tomu, ako si môžeme rozvíjať svoju tvorivosť. Skúsili ste si tréning tvorivosti? Išla som do toho s vami, dodnes si hovorím večer 10 nápadov na ďalší deň (Koníčková, 2021). Patria sem aj jednoduché nápady, napr. čo variť. Alebo dať si výnimočne raňajky na balkóne či čítať si ráno originálne ešte predtým, ako vstanete z postele 🙂 Dostala som sa až k malej a veľkej kreativite, kedy môžme byť tvoriví v svetovom merítku aj v bežných veciach (Kusá et al., 2006).

Tvorivosť ako kognitívny proces

O tvorivosti sme si teda na Potulkách už povedali. Aj v poslednej 81. Potulke o inteligencii som hovorila o tvorivosti ako súčasti úspešnej inteligencie podľa Sternberga (2000, 2002).

Otázkou je, načo sa tvorivosťou zaoberať znova? Pokúsim sa o poňatie tvorivosti ako kognitívneho procesu. Budem sa viac zameriavať na voľnú hru detí a jej význam. Poukážem na prepojenie tvorivosti (kognitívny proces) a radosti (emócie). A navyše, pokúsim sa posunúť tréning tvorivosti na ďalšiu úroveň 🙂

Začnime definíciou tvorivosti ako kognitívneho procesu. Áno, aj v psychológii vieme definovať ten istý koncept mnohými definíciami! Tak som si zaumienila, že pre vás vyberiem definíciu, ktorá sa mi najviac pozdáva na vystihnutie tvorivosti ako procesu. Víťazom sa stáva “tvorivosť je proces produkovania hypotéz, ich verifikácie a komunikácie výsledkov.” Znie parádne, nemyslíte? Vymyslel ju nestor tvorivosti v psychológii Paul Torrance, ktorý sa jej výskumne venoval vyše 50 rokov. Upozorňoval práve na to, že tvorivosť je proces. Tvrdil, že iba cez nahliadanie na procesuálnosť tvorivosti môžeme vytvoriť podmienky jej rozvoja. Hypotézu, že tvorivosť sa dá skutočne rozvíjať, potvrdil výskumne Sternberg (2000). K tomu sú potrebné čiastkové kognitívne procesy:

 1. objavovanie
 2. experimentovanie
 3. manipulácia

Hm, vyzerá to tak, že tvorivosť je aj o odvahe. A o akceptovaní, že pritom urobíme kopec chýb. Kým to však nie sú morálne chyby, ktoré by urobili škodu nám alebo druhým, nebojme sa experimentovať! Skúsite pri varení nový postup a nevyjde to? Nevadí, víťazmi ste tak či tak! Ako vraví John Maxwell (2021) v manažérskom podcaste: “Sometimes you win, sometimes you learn.” Vyhráme minimálne novú skúsenosť a posúva nás to ďalej v tvorivosti. Sme o krôčik bližšie k tomu, aby to nabudúce vyšlo.

Voľná hra

Práve v detstve môžu rodičia urobiť veľa pre to, aby podporili tvorivosť svojich detí. Napadli vám pri tom umelecké krúžky? Samozrejme, aj to je cesta! Ak zveríte svoje dieťa do rúk dobrého výtvarníka, môže ho rozvíjať v maľovaní. Ak majú deti krúžky v zdravej miere, je to výborné. Avšak, všetkého veľa škodí. Celkovo sa vyvarujme premotivovaniu, keďže podľa Yerkes-Dodsonovho zákona je motivácia prínosná iba do istej miery. Ak je primalá alebo sa preženie, efektivita klesá (Kubáni, 2011 in: Lajcha, 2014). Dedukujem, že primálo, ale aj priveľa cieleného rozvoja tvorivosti detí nie je správne. Opäť sa dá aplikovať Paretovo pravidlo 80:20: stačí mať rozvoj tvorivosti detí v rukách na 80%. Čo zvyšok?

Odporúčam deťom nechať dostatok času na tzv. voľnú hru. Pri nej si dieťa vyberá námet, hračky i parťáka do hry samé. Prejavujú sa vnútorné motívy a potreby dieťaťa. Ak je športovejší typ, vyberie si napr. pohybovo nadané deti a naháňa sa s nimi v škôlke. Prípadne hrá loptové hry v škole. Vynikajúce je, že pri voľnej hre sa deti učia kontrole. Robia to, čo si zaumienili a preberú kontrolu nad sebou (Koníčková, 2023). Dedukujem, že ich to podnecuje k prevzatiu zodpovednosti. 

Internalistická kontrola

Pripomína mi to Rotterov koncept vnútornej kontroly. Platí nielen u detí! Realizoval sa výskum v domove dôchodcov. Ľudí rozdelili na dve skupiny: experimentálnu a kontrolnú. V kontrolnej išli veci tak ako predtým, obyvatelia domova dôchodcov mali určený program. V experimentálnej skupine nechali ľudí sami si určiť, aké aktivity budú v ten deň robiť. Pritom to boli tie isté aktivity ako v kontrolnej skupine: sadiť v záhradke, maľovať. Avšak, dôležitým prvkom je tzv. interné ohnisko kontroly. Ak si starí ľudia vyberali aktivity sami, prišlo u 93% obyvateľov k zlepšeniu zdravotného stavu. Aj po 18 mesiacoch boli zdravší, aktívnejší aj sociálne čulejší. Naopak, u 73% ľudí prišlo k zhoršeniu zdravotného stavu, ak im určovali aktivity druhí. Vtedy išlo o externé ohnisko kontroly (Rodin, Langer, 1977 in: Křivohlavý, 2003). Implikácie výskumu vidím do oblasti výchovy aj pracovnej psychológie. Vieme ako rodičia, pedagógovia, zamestnávatelia nechať druhých byť aktívni a samostatní? Veru, aj my dospelý máme radi, ak si aktivity určíme internalisticky sami. Preto rob druhému to, čo chceš, aby robil on tebe (Šťastná, 2013). Nechajme deti každý deň tráviť čas aj podľa nich!

Ako voľná hra rozvíja tvorivosť?

Ako voľná hra podnecuje tvorivosť? Deti pri nej zažijú prekážky, konflikty s inými deťmi, čo im zvyšuje psychickú odolnosť. Učia sa robiť rozhodnutia a tvorivo riešiť problém (Koníčková, 2023). Okrem toho sa zistilo, že voľná hra podnecuje rozvoj inteligencie. Nielen klasické IQ, ale aj AQ (“adversity quotient”, kvocient odolnosti). Domnievam sa, že je to zaujímavá cesta cez tvorivosť si rozvinúť inteligenciu.

Inak, konečne som sa dopátrala, kto vedecky overil, že tvoriví ľudia sú vždy inteligentní. Bol to dnes už spomínaný významný psychológ výskumu a vzdelávania o tvorivosti Paul Torrance. Na konci tejto Potulky sa môžete tešiť na jeho manifest tvorivosti. Obsahuje konkrétne podnety na rozvoj tvorivosti. Som rada, že vám viem odovzdať aj informácie od velikánov psychológie, ktorých prácu si vážim. Napr. pán Torrance ponúka aj testy tvorivosti, ktoré vás pozývam urobiť. Dedukujem, že ak si rodič rozvíja svoju tvorivosť (napr. že maľuje obraz), dá deťom podnety aj priestor na voľnú hru.

Malá a veľká tvorivosť

Tvoríte niečo pravidelne? Možno namietnete, že nie ste veľmi tvorivý človek. Čo nie je, môže byť! Tvoriť neznamená len zhotoviť umelecké dielo. V psychológii rozlišujeme dva druhy tvorivosti:

 1. malá tvorivosť – pri nej máme všetci šancu angažovať sa, napr. varením
 2. veľká tvorivosť – to sú spomínané umelecké diela, čo takto si nejaké vytvoriť?

Rozdiel medzi malou a veľkou kreativitou je v sociálnom dosahu. Malá tvorivosť sa týka užšieho, veľká tvorivosť širšieho okruhu ľudí (Kusá et al., 2006). Aj malá tvorivosť je dôležitá! Podľa vedeckej štúdie publikovanej v časopise Journal of Positive Psychology sa na vzorke 658 probantov zistilo, že ľudia, ktorí denne tvoria, sú šťastnejší. Pritom to mohli byť drobné veci ako varenie alebo pečenie, aby sa ľudia cítili energickejší.

Radosť z tvorenia

Máte radosť z tvorenia? Radosť je emočná kategória, tvorivosť kognitívny proces. Zdôrazňujem, že je ideálne prepojiť obe sféry psychiky do jedného celku. Ako? Podľa Czikszentmihalyiho (1997) sa pozitívne emócie ako radosť a nadšenie dosiahnu popri tom, ako tvoríme. Nazýva to flow, ktoré môžeme preložiť ako prúdenie. Napr. ja pociťujem často flow vtedy, keď pre vás píšem Potulky a zabudnem na čas 🙂 Radosť mám aj vopred, keď sa na písanie epizódy teším. Navrhujem pre vás nadstavbu: “vyrobiť si” pozitívne emócie pred tvorením. Odporúčam využiť Froggattov (2003) plán aktivít, kde si popíšeme postup. Navrhujem postupnosť od radosti k radosti:

 1. radosť – teším sa na to, že idem písať Potulky (vy sa napr. tešíte, že idete piecť)
 2. tvorenie – otvorím notebook a píšem (vy si vyberiete recept, nakúpite/zromaždíte suroviny)
 3. radosť – pri samotnom písaní Potulky mám radosť (vy sa tešíte z toho, že pečiete)

Fredericksonová vraví, že pozitivne emocie sú súčasťou tvorivého procesu (Atkinsonová et al., 2010). Pri čom ich máte vy? Ak vám nič nenapadá, je načase to objaviť! Skúste si tvorivo niečo také nájsť, čo vás bude baviť. Povzbudzujem vás skúsiť viacero tvorivých aktivít ako keramika, pečenie, vyrábanie náramkov, kreslenie, písanie… Ak vám pri tom bude čas plynúť v nezadržateľnom toku flow ako prúd rieky, našli ste to.

Manifest tvorivosti

Psychológ výskumu tvorivosti Paul Torrance vytvoril manifest tvorivosti

Fascinuje ma, že aj pri tom bol tvorivý 🙂 Ponúka nám návody, ako rozvíjať našu tvorivosť. Keď som premýšľala, čo tam asi bude, napadlo mi, že zrejme nebáť sa robiť chyby. A naozaj, je to hneď prvý bod:

 1. toleruj svoje chyby aj chyby druhých
 2. hlboko premýšľaj o veciach
 3. cíť sa príjemne aj keď si sám
 4. maj rád svoju prácu a rob ju dobre
 5. maj odvahu byť tvorivý
 6. neboj sa obľúbiť si niečo a intenzívne to nasleduj
 7. poznaj, buď hrdý, rozvíjaj a užívaj si svoje silné stránky
 8. osloboď sa od očakávaní iných
 9. nauč sa nezávislosti
 10. nájdi si dobrého učiteľa alebo mentora
Záver

Ako rozvíjať tvorivosť detí? Ako hovorí môj mentor: “Nechajme deti žiť!” Tvorivosť je kognitívny proces, ktorý zahŕňa objavovanie, experimentovanie a manipuláciu. Deti si ich výborné rozvinú, ak im doprajeme voľnú hru. Naučia sa kontrole, zvýšia si psychickú odolnosť, schopnosť riešiť problémy a robiť rozhodnutia. Voľná hra podnecuje aj rozvoj inteligencie. Domnievam sa, že to súvisí s tým, že tvoriví ľudia sú vždy inteligentní, ale nie naopak.

Ak chceme rozvinúť našu tvorivosť, skúsme si riadiť naše aktivity podľa interného ohniska hodnotenia. Naplánujme si malú, prípadne veľkú tvorivosť. Ak nájdeme to pravé orechové, pôjde nám to ako po masle. Zažijeme flow a môžeme byť šťastní. Radosť ako emočná kategória vyviera z kognitívneho procesu tvorenia. Navrhujem, naplánujme si radosť vopred, keď si sami vyberieme tvorivé aktivity.

Povzbudzujem vás povedať si 10 tvorivých nápadov na ďalší deň. Mám dobrú skúsenosť, že tvorivosť stúpa večer, lebo nemáme už ďalšie povinnosti. Aj vám sa môžu večer ľahšie vymýšľať nápady! Čo sa páči vám?

Prajem vám, aby vaše tvorivé chybičky boli malinké a nikdy sa neskončili katastrofou. Všetko s mierou! Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle!

Ak sa vám moje potulky páčia, budem rada ak ich tvorbu podporíte. Návod ako na to nájdete na tomto odkaze.


Bibliografia

Atkinsonová, R. et al. 2010. Psychologie .Praha : Portál. 751 s. ISBN 80-7178-640-3.

Chalupa, B. 1973. Tvořivost ve vědě a technice : psychologická studie. Brno: Filosofická fakulta University J.E. Purkyně. 271 s. ISBN 55-984-74. Dostupné: https://digilib.phil.muni.cz/xmlui/bitstream/handle/11222.digilib/121042/SpisyFF_190-1973-1_3.pdf?sequence=1 (citované 2.3.2021)

Czikszentmihalyi, M. 1997. Creativity : flow and the psychology of discovery and invention. New York : Harper Perennial. 456 s. ISBN 0-06-017133-2.

Daniel, J. et al. 2003. Prehľad všeobecnej psychológie. Nitra : Enigma. 278 s. ISBN 80-89132-05-7.

Froggatt, W. 2003. Šťastie je vaša voľba. Bratislava : Ikar. 309 s. ISBN 80-551-1085-9.

Koníčková, j. 2023. Čo prezrádza o deťoch voľná hra? Dostupné: https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/7771/co-prezradza-o-detoch-volna-hra (citované 4.8.2023)

Koníčková, J. 2021. 12 tipov, vďaka ktorým naštartujete svoju kreativitu. Dostupné: https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/4060/12-tipov-vdaka-ktorym-nastartujete-svoju-kreativitu (citované 4.8.2023)

Křivohlavý, J. 2003. Psychologie zdraví. Praha : Portál. 279 s. ISBN 80-7178-774-4.

Kubáni, V. 2011. Motivácia ľudskej činnosti a správania. Všeobecná psychológia. In: Lajcha, M. 2014. Motivačný systém bankových subjektov. Banská Bystrica: Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalárska práca. 62 s. Dostupné: https://is.ambis.cz/th/f16is/Motivacny_system_bankovych_subjektov_Marian_Lajcha.pdf  (citované 4.8.2023)

Kusá, D. et al. 2006. Zjavná a skrytá tvorivosť. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV. 153 s. ISBN 80-88910-21-8. Dostupné: https://psychologia.sav.sk/upload/DK_zjavna%20a%20skryta%20vorivost.pdf (citované 4.8.2023)

Lehenová, A. 2013. Pedagogická a školská psychológia. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity. ISBN 978-80-8082-610-9. Dostupné:

https://pdf.truni.sk/e-ucebnice/psp/ (citované 4.8.2023)

Maxwell, J. 2021. Sometimes you win, sometimes you learn. Podcast dostupný na: https://johnmaxwellleadershippodcast.com/episodes/john-maxwell-sometimes-you-win-sometimes-you-learn (citované 4.8.2023)

Sternberg, R.J. 2002. Kognitivní psychologie. Praha : Portál. 636s. ISBN 80-7178-376-5.

Sternberg, R.J. 2000. Úspešná inteligencia. Ako praktická a tvorivá inteligencia rozhodujú o úspechu v živote. Bratislava : Sofa. 398 s. ISBN 80-85752-62-X.

Šťastná, K. 2013. Čím je utvářeno svědomí dítěte? Katolícky týdeník (7). Dostupné: https://www.katyd.cz/clanky/cim-je-utvareno-svedomi-ditete.html (citované 4.8.2023)

http://adcuba.org/wellness/tu-je-dovod-preo-varenie-a-peenie-sa-citite-dobre/, 5.3.2021

https://creativeoklahoma.org/dr-e-paul-torrance/, 4.8.2023

https://www.euroekonom.sk/paretovo-pravidlo-8020-a-metoda-abc/, 4.8.2023

http://naturescience.fhpv.unipo.sk/fyzika/didmat/tvorive.htm, 4.8.2023

https://svatepismo.sk/kniha-tobias-4, 4.8.2023

https://www.testingmom.com/tests/torrance-test/, 4.8.2023