Asertivita

V 36. potulke vám poviem, ako sa prejavuje asertívna komunikácia v interakcii s ľuďmi, ako asertivita na miske váh vyvažuje egoizmus a altruizmus a v čom sa líši od agresivity a pasivity. Ako byť asertívny v praxi, keď nás druhý tlačí do niečoho, čo nechceme? Prečo opakovať svoje nie dokola ako pokazená gramofónová platňa? Čo robiť, ak povieme dôvod nášho nie, vyjadríme emóciu a druhý aj tak manipuluje?

Čo je to asertivita?

Asertivita je schopnosť primeraným spôsobom vyjadrovať emócie, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi. Je to komunikačná zručnosť, ktorá zahŕňa vyjadrenie súhlasu, nesúhlasu, žiadosti aj kritiky, avšak bez manipulácie, agresivity a pasivity. Ak sme asertívni, vyjadríme svoj názor a akceptujeme názory iných. Asertívny človek žije slobodne a neobmedzuje slobodu iných. Pozná svoje potreby a práva, ale rešpektuje aj potreby a práva druhých (Koníčková, 2021a).

Predstavujem si to na miske váh ako vyváženie dvoch strán: seba a ostatných. Myslím si, že prejavom egoizmu by bolo prevážiť seba, prejavom altruizmu prevážiť druhých. Asertivitu si predstavujem ako presne vyrovnanú misku váh, kde neprevažuje žiadna strana. Aj druhý, aj ja sme rovnocenní.

Asertivita je komunikačná zručnosť, ktorej sa dá naučiť a trénovať ju. Dúfam, že po vypočutí tejto potulky budete vedieť reagovať asertívne a využívať ju v praxi. Poskytnem vám najskôr teoretický základ s príkladmi a potom prejdeme k tréningu asertívneho správania.

Asertivita, agresivita a pasivita

Existujú tri druhy reakcií človeka v interakcii s ľuďmi (Dušková, 2018):

  1. asertivita – vytvára priestor pre dohodu, kedy sú v dialógu prítomní obaja. Vedie k obojstrannej spokojnosti a prospechu. Vnímam to ako nastavenie psychiky: “ja poviem svoj názor, aj ty môžeš povedať svoj”. Pri asertivite dokážeme osloviť iných a požiadať o pomoc, spolupracujeme, preto je prirodzenou protiváhou egoizmu (Koníčková, 2021a)
  2. agresivita – je správna vtedy, ak je obranná (Nakonečný, 1996), napr. ak bránite niekoho, komu sa vysmievajú. Pri agresivite je jasný víťaz a druhá strana pokorená. Agresivita môže byť v otvorenej forme (fyzický i slovný útok, nadávky, krik, ponižovanie) aj v skrytej forme (sarkazmus, irónia, výčitky, dokonca urazenie sa). Často zahŕňa manipuláciu, t.j. ovládanie druhých a dosahovanie svojich cieľov prostredníctvom nepríjemných emócií. Podľa mňa sem spadá aj situácia, ak sa žena urazí a dva dni nekomunikuje s manželom. Môže to byť prejav skrytej manipulácie v zmysle “budem urazená, aby som ho vytrestala a nabudúce urobil po mojom”.
  3. pasivita – je nereagovanie, kedy necháme situáciu plynúť. Áno, ide o prehru, ale niekedy je výhodná, ako som o tom vravela v 35. potulke. Napr. keď sa podnapití chuligáni správajú agresívne a kopú do lavičky. Ak ste sám, mohli by ste schytať riadny výprask. Skôr treba volať políciu, ako zasahovať do situácie. Veľakrát však pasivita výhodná nie je. Napadá mi príklad, ak muž roky pracuje vo firme, kde má zlého šéfa, a nič s tým nerobí. Treba aktívne konať a nezostať pasívny, napr. si hľadať prácu a zasielať životopisy do iných firiem.
Asertivita v praxi

Slovo asertivita pochádza z latinského asercio a znamená “tvrdiť” (Koníčková, 2021a).

Dedukujem, že sa najčastejšie prejavuje vo verbálnej komunikácii (Urbanovská, 2021). Samozrejme, môžeme jednoducho zavrtieť hlavou “nie” alebo “áno”, ale myslím si, že skôr verbálne opisujeme naše tvrdenie, vysvetľujeme ho.

Uvediem vám to na príklade, kedy som bola asertívna. Myslím si, že asertivita patrí medzi moje silné stránky, tak som na seba hrdá, že som aj v nepríjemnej morálne citlivej situácii prejavila svoj postoj. Bolo to v poradenstve s klientkou, ktora neprišla na dohodnutý termín. Keď som jej volala a pripomenula jej ho (každému sa občas stane, že zabudne), klientka mi do telefónu odvetila, že nezabudla. Prekvapili ma jej dôvody, že dnes nemá náladu na poradenstvo a má ťažký deň v práci. Odvetila som jej, že tak ako bola poučená, bude treba uhradiť sumu za sedenie, ktorú poisťovňa nepreplatí, ak poradenské stretnutie neprebehlo. A teraz prichádza do tuhého, pani ma do telefónu nabádala, aby som napísala, že na sedení bola. Zareagovala som asertívne, že nebudem podvádzať. Vyjadrila som svoj postoj “nie” a pripojila som k nemu vysvetlenie. Klientka povedala, že teda príde. O pár minút bola v ambulancii a vo dverách mi oznámila, že mi len podpíše sedenie a ide preč. Spýtala som sa jej aspoň, či zmenila niečo, na čom sme sa dohodli na minulom sedení a či cíti výsledok. Napokon si sadla, rozhovorila sa a bolo z toho 20 min poradenstvo, ktoré som ukončila napokon ja s tým, že už má termín iný klient, ktorý čakal v ambulancii.

Asertivita – psychologická obrana

Vnímam to tak, že moja asertivita ma obránila. Aj na Slovensku existujú psychologické kurzy sebaobrany, kde sa dá asertívnej komunikácii naučiť. Naučím vás teraz svoj vlastný postup, ktorý sa zakladá na teórii zvládania zameraného na problém, na emócie a na stratégii zvládania útek. Môj postup asertivity ako psychologickej obrany sa skladá z troch krokov:

  1. najprv povedz “nie” + dôvod – odporúčam najskôr apelovať na 2. signálnu sústavu človeka, ktorá predstavuje základ myslenia. Skúsme teda, nakoľko je človek, ku ktorému sa asertívne vymedzujeme, človekom. Napr. ja som svojej klientke povedala, že nepodpíšem, že na sedení bola, lebo nebudem podvádzať. Nevedela som, aká bude jej reakcia, našťastie to prijala a povedala že príde. Asertívny krok “povedz nie a dôvod prečo”, mi pripomína zvládanie zamerané na problém (Atkinsonová et al, 2010), kedy riešime podstatu veci.
  2. potom povedz “nie” + emócie – ak by moja klientka napriek mojej asertívnej reakcii trvala na svojom, prešla by som na apelovanie na 1. signálnu sústavu, ktorú máme spoločnú so zvieratami. Odporúčam hovoriť slová ako “nechcem, nepáči sa mi to” a pokúsiť sa vzbudiť tak empatiu druhého. Je dokázané, že hovorením o svojich emóciách môžeme v druhom človeku podporiť empatiu (Cherry, 2020). Čo takto podporiť empatiu priamo v aktuálnej inkriminovanej chvíli? Netvrdím, že to vyjde, ale za pokus to stojí. Možno v širšom merítku odštartujeme rozvoj empatie v druhom človeku, pretože sa zistilo, že sa dá v rámci sebavýchovy rozvíjať (Pavlov, 2018). Asertívny krok “povedz nie a emócie” mi pripomína zvládanie zamerané na emócie (Atkinsonová et al, 2010).
  3. napokon povedz “nie” + odchod – ak nepomôže povedať nie a pridať dôvod prípadne následne pridať aj emóciu, je na mieste využiť radikálny krok – odchod. Ako som aj jednému svojmu klientovi povedala, utiecť je niekedy hrdinstvo. Pripomína mi to stratégiu zvládania útek (Atkinsonová et al., 2010). Ak nepomôže asertívna obrana, je načase vziať nohy na plecia a odísť.

Technika pokazenej gramofónovej platne

Pri psychologickej obrane odporúčajú Gabura a Pružinská (1995) dokola opakovať naše nie. Nazýva sa to technika pokazenej gramofónovej platne a inšpirovala som sa ňou pri vytváraní vlastného postupu asertívnej obrany. Nadnesene poviem, že druhého človeka prestane baviť, keď nás do niečoho tlačí, ak asertívne vytrváme v opakovaní svojho postoja. U mojej klientky, ktorá ma tlačila k podpísaniu sedenia, hoci na ňom nebola, som využila len 1. krok psychologickej obrany podľa môjho vyššie spomenutého postupu. Ak by však stále trvala na svojom a tlačila do mňa, šla by som na 2. krok. Mohlo by to vyzerať napr. “Nie nepodpíšem, že ste tu boli, pretože sa pri tom cítim nepríjemne.” Ak Vás niekto bude do niečoho tlačiť, kľudne môžete povedať “Nie, nechcem to urobiť”. Ak by to nestačilo, šla by som na 3. krok a vám odporúčam to isté. Mohla by som povedať napr. “Už som povedala nie” a pritom sa zvrtnúť na päte a odísť. Prípadne v tejto situácii s klientkou položiť telefón. Čo som vlastne aj urobila v situácii, keď jedna známa, ktorá mi volala, nechcela pochopiť ani na druhý raz moje odmietavé stanovisko. Už sa síce nerozprávame ako kedysi, ale nevadí. Nemyslíte, že v živote nepotrebujete ľudí, ktorí vás nerešpektujú? Ak hej, mali by to určite niečím vyvážiť. Aj ja mám v živote ľudí, ktorí nemajú ku mne zrovna veľký rešpekt, ale dávajú mi niečo iné. Avšak, omnoho príjemnejšie sa cítim s ľuďmi, ktorí ma rešpektujú, som pri nich uvoľnenejšia a môžem rásť, preto si ich vyberám za priateľov.

Záver

Prajem vám, aby ste stretali ľudí, ktorý už na vaše prvé “nie” pochopia. Ak by však predsa šli do manipulácie, viete čo robiť formou psychologickej obrany, ktorú som vás dnes naučila. Presne toto mám na svojej práci rada, že pomôžem. Bonus v situácii mojej psychologickej obrany pred klientkou bol, že napokon prišla a poskytla som jej poradenstvo. Čiže vďaka mojej asertivite sa ešte aj dobro stalo. Nalievajú vám kamaráti a vy už nechcete piť? Nahovárajú vás na cigaretu, krádež, podvod? Môžete ísť na to podľa dnešnej potulky v 1. kroku racionálne, v 2. kroku emočne a ak ani jedno ani druhé nezaberie, nie je neslušné hoci v strede vety odísť. Koniec koncov, odísť za dvere je aj dobrá sebaovládacia stratégia (Cherry, 2020, Koníčková, 2021b, Ulčin, 2015).

Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle!

Ak sa vám moje potulky páčia, budem rada ak ich tvorbu podporíte. Návod ako na to nájdete na tomto odkaze.


Bibliografia

Atkinsonová, R. et al. 2010. Psychologie. Praha : Portál. 751 s. ISBN 80-7178-640.

Cherry, K. 2020. 5 Components of Emotional Intelligence. Dostupné: https://www.verywellmind.com/components-of-emotional-intelligence-2795438 (citované 7.12.2021)

Dušková, L. 2018. Pasivita – asertivita – agresivita. Dostupné: https://www.asertivita.com/co-je-asertivita/pasivita—asertivita—agresivita (citované 30.11.2021)

Gabura, J., Pružinská, J. 1995. Poradenský proces. Praha : Sociologické nakladatelství. 147 s. ISBN 80-85850-10-9.

Koníčková, J. 2021a. Asertivita: 10 práv, ktoré máte aj vy! Dostupné: https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/3079/co-je-asertivita (citované 30.11.2021)

Koníčková, J. 2021b. Emocionálna inteligencia má svoj význam aj v práci. Ako sa prejavujú ľudia s  vysokým EQ? Dostupné: https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6748/emocionalna-inteligencia-eq-v-praci (citované 7.12 2021)

Nakonečný, M. 1996. Motivace lidského chování. Praha : Academia. 270 s. ISBN 80-200-0592-7.

Pavlov, I. 2018. Teória výchovy a sebavýchovy dospelých (1. časť). Banská Bystrica : Belianum. 80 s. ISBN 978-80-557-151.

Ulčin, P. 2015. IQ vs. EQ alebo čo vám v škole zabudli povedať. Dostupné: https://www.trend.sk/blogy/iq-vs-eq-alebo-co-vam-skole-zabudli-povedat (citované 7.12.2021)

Urbanovská, B. 2021. Asertivita – kľúč k bezpečnejšej komunikácii. Dostupné: https://www.zaseba.sk/asertivita-kluc-k-bezpecnejsej-komunikacii/ (citované 1.12.2021)

https://biopedia.sk/clovek/vyssia-nervova-cinnost, citované 7.12.2021 

https://www.upjs.sk/public/media/22833/NEPODMIENENE%20A%20PODMIENENE%20REFLEXY.pdf citované 7.12.2021

https://www.zaseba.sk/kurzy-sebaobrany/, citované 1.12.2021