Empatia

V 43. potulke pochopíte, v čom sa líši empatia a identifikácia, čo zahŕňa správna empatia okrem pochopenia emócie druhého a prečo sa oplatí rozvíjať svoju empatiu. Ako sa empatiou zaoberajú slávne teórie Rogersa a Gardnera? Ako rozvíjať empatiu formou predstáv a reflexie v ranom detstve? Ako podporiť empatiu v neskoršom detstve? Aké sú konkrétne odporúčania pre rozvoj empatie v dospelosti? Čo je to podľa mňa neverbálna empatia a aké sú druhy empatie?

Definícia a príklady empatie

Empatia je moja obľúbená téma. Pojem empatia pochádza z gréčtiny a znamená „in“= v rámci a „pátos“= cítenie. Myslím si, že prostredníctvom empatie sa dá ľuďom veľmi pomôcť, ale aj dopriať sebe samému pochopenie situácie druhého. Empatia ľudí zbližuje. Neznamená súhlas s druhým človekom, ale porozumenie tomu, čo prežíva. Definícia empatie je, že je to schopnosť rozpoznať a pochopiť emócie iných (Ulčin, 2015). Zahŕňa schopnosť reagovať na obavy ostatných a pomôcť im (Koníčková, 2021a). Ak sme empatickí, vstupujeme dočasne do subjektívneho sveta druhého človeka a pokúšame sa identifikovať, čo prežíva (Machalová, 2011). Empatia sa prekladá ako vcítenie sa (Koníčková, 2021b), ale evokuje to riziko zámeny empatie s identifikáciou. Rozdiel je, že empatia sa dá rozvíjať (aj o jej rozvoji bude táto potulka), identifikácia je dočasný psychický stav, ktorý sa nerozvíja.

Uvediem príklady z detstva, ktoré je podľa českého psychológa Šturmu ideálne na rozvoj empatie (Šťastná, 2013). Napr. ak dieťa príde do kolektívu, kde iné deti plačú a rozplače sa tiež, to nie je empatia, ale identifikácia. Ak príde k dieťaťu, ktoré plače a pokojne mu podá hračku so slovami “Chceš?”, to už empatia je. Náš hrdina pochopil, že plačúce dieťatko sa nevie vysporiadať s nejakým problémom, trebárs sa udrelo, a malý záchranca na to reaguje poskytnutím potešenia vo forme hračky.

Empatia vždy zahŕňa za prvé: pochopenie a za druhé: reagovanie na emócie druhého. Identifikácia je naopak úplné stotožnenie sa s emóciami druhého, keď ich niekto prežíva ako svoje. Identifikácia je psychologicky nesprávna, druhým ani nám nepomôže. Empatia je užitočná pre obe strany.

Empatia v psychológii

Konceptom empatie sa zaoberajú viaceré psychologické teórie. Gardner vytvoril teóriu mnohonásobných inteligencií, kde sa nachádza niekoľko druhov inteligencie. Tým, že ich zrovnocenil, zareagoval na preceňovanie akademickej inteligencie v našej spoločnosti.

Možno ste sa stretli s tým, že sa vraví “študuj, aby ti bolo lepšie”. Vôbec nechcem podceňovať úroveň vzdelania, sama sa rada vzdelávam, ale sú aj iné možnosti sebarealizácie.

Podľa Gardnera existuje aspoň 7 druhov inteligencie, ktoré sa dajú vnímať ako talenty alebo schopnosti: logická, verbálna, pohybová, priestorová, hudobná, interpersonálna, intrapersonálna, prírodovedná inteligencia (Gardner, 2018). Neskôr bola pridaná existenciálna inteligencia (Herinková, 2021). Tipnete si, pod ktorý druh inteligencie spadá empatia?

Patrí pod interpersonálnu inteligenciu, keďže ide o naše reagovanie na druhých.

Podotýkam, že na to treba rozvinutú intrapersonálnu inteligenciu, ktorá zahŕňa sebapoznanie, sebaovládanie a sebamotiváciu v rámci emočnej inteligencie. Takže ak máte rezervy vo vyjadrení vlastných emócií, odporúčam predchádzajúcu 42. potulku o emóciách. Následne sa vám bude ľahšie rozvíjať empatia.

Rogers definuje tri základné podmienky rastu: empatiu, autenticitu a prijatie (Machalová, 2011). Vraví, že empatiou psychicky rastieme na zrelšie osoby (Rogers, 1951). Hoci Rogers sa zaoberá empatiou priamo a Gardner nepriamo, obe teórie dokazujú, že empatia je dôležitý koncept v psychológii. Povedala by som, že jeden z najdôležitejších, pretože pomôžete jednak druhému, jednak sebe. Keď máte psychologickú istotu, akú emóciu druhý prežíva, prospeje to aj vám. Môžete na neho reagovať a pomôcť mu zvládať napr. jeho hnev, takže si ho na vás nevyvŕši. A to sa oplatí, nemyslíte? Aj preto je dobré rozvíjať svoju empatiu. Ste pripravení? Ideme na to!

Rozvoj empatie v ranom detstve

Začnem rozvojom empatie od detstva, keďže aj my sme začali pobyt na tejto planéte od detstva. Môžete sa zamyslieť, či vám vaši rodičia, príbuzní alebo učitelia pomáhali touto formou rozvíjať empatiu. Prípadne ak máte svoje deti, či im takto rozvíjate empatiu vy. Zakladom je využívať predstavy dieťaťa, keďže deti do veľkej miery fungujú na princípe fantázie. Do 6.-tich rokov sa nevraví, že dieťa oklamalo, keďže v jeho svete sa miešajú prvky reality a fantázie (Vágnerová, 2005) do koktejlu vlastnej reality. Na rozvoj empatie odporúčam aktivovať prirodzenú predstavivosť dieťatka už od dvoch-troch rokov, keď je schopné vnímať naše posolstvo. Šturma navrhuje apelovať, aby sa náš potomek vcítil do toho druhého napr. slovami “Spomeň si, ako ti chlapček chcel vziať na ihrisku autíčko a ako si bol smutný… tak by bolo teraz tomu dievčatku, keby si jej vzal jej hračku. Môžeš jej ponúknuť vlastnú hračku a ona ti trebárs tú svoju požičia.” Keď sa na to tak pozerám, ide opäť o základný princíp empatie: 1. pochopenie emócie (“ako by sa dievčatko cítilo?”) 2. reagovanie (“môžeš jej požičať hračku a ona ti svoju trebárs požičia.”). Šturma upozorňuje, že v predškolskom veku si dieťa uvedomuje zásady, ktorých vzorom majú byť rodičia. Deťom treba zásady nielen hovoriť, ale podľa nich aj žiť v zmysle hesla “(ne)rob druhému, čo (ne)chceš aby on robil tebe”. Tvrdí, že v období vzdoru, keď dieťa kope, búcha, kričí je dobré nájsť pokojnú chvíľku a scitlivovať ho, napr. slovami “Bolo mi ľúto, ako si ma kopol” (Šťastná, 2013).

Čo robiť, aby sa súrodenci nebili?

Častým problémom, ktorý zažívajú rodičia, je, že sa ich deti bijú. Ako tresty určite nepoužívajte bitku a krik, tým by ste len oplácali agresivitu agresivitou. Mohlo by to deti paradoxne posilniť v ich správaní, keďže by ste im slúžili ako model agresívneho správania. Psychologicky má oveľa väčší vplyv, ak dieťa vyvediete z miestnosti, kde napr. udrelo súrodenca a poviete mu, nech o sebe porozmýšľa. Kľudne môže v pohodlí gauča alebo postele o sebe reflektovať, čím ho rozvíjate v empatii. Žiadne kľačanie na kukurici alebo státie za trest v kúte, aby sa zároveň zachoval rešpekt voči dieťaťu. Úprimne, vy by ste o sebe radšej rozmýšľali vo svojom obľúbenom kresle alebo by ste menili za kľačanie na kukurici v kúte? Nerob druhému, čo nechceš, aby robil on tebe. Dieťatko už o sebe porozmýšľalo? Tak nech sa celou vetou ospravedlní (je to veľmi dôležité, aby vyjadrilo svoj čin, ideálne s pohľadom do očí). Ak toto dosiahnete, posunuli v malom človiečikovi empatiu o kúsok ďalej.

Rozvoj empatie v neskoršom detstve

A čo keď nám dieťa vyrastie na veľkú slečnu alebo štramáka? Dôležité je pokračovať v rozvoji empatie vhodným spôsobom. Podľa behaviorálnej psychológie je vhodné dávať odmeny za empatické správanie, keďže empatiu je možné správnym motivátorom posilniť (Bucková, 1999, Hill, 2004). Môžete napr. povedať “Ako krásne si sa zahral s bračekom, som nadšená, chceš si ísť pozrieť rozprávku?” S trestami opatrne, ale psychologicky nie sú vylúčené (Ďurič, 1965). Odporúčam nechať si tresty na ozaj závažné situácie, napr. “Vôbec sa mi nepáči, že si udrel bračeka. Som z toho zarmútený, dnes si nepozrieš žiadnu rozprávku.”

Možno ste si všimli, že som v uvedených príkladoch okrem odmeny/trestu pridala aj verbálne vyjadrenie emócie rodiča. Ak vyjadríte emóciu “som šťastná/smutná”, dávate svojmu potomkovi ďalšie vodítko pre jeho empatiu. Zistilo sa, že verbálne vyjadrenie emócie aktivuje empatiu (Cherry, 2020). Myslím si, že čím skôr začnete u dieťaťa s vyjadrením vašich emócií, tým skôr uňho môžete rozvinúť empatiu nielen k vám. Odmenami nemusí byť len niečo materiálne, ale aj pochvala, pohladenie, objatie, ktoré sú prostriedkami neverbálnej komunikácie. Dieťa skôr než rozumie slovám, rozumie dotykom, preto bábätká nosíme, kojíme, prebaľujeme, premiestňujeme a obliekame. Psychológ John Barg z univerzity v Yale v USA tvrdí, že to máme zapísané hlboko v našom mozgu ako spomienku na detstvo. Myslím, že to funguje na princípe, že ak dieťaťu poskytnete pozitívny dotyk, cíti bezpečie a lásku nielen aktuálne vedome, ale aj podvedome. Preto nezabudnite ani väčším deťom dopriať túto univerzálnu reč. 

Rozvoj empatie v dospelosti

Nerozvíjali vám empatiu dostatočne v detstve? Nezúfajte, v rámci sebavýchovy to máte v rukách už vy. Dobrá správa je, že sa dá rozvíjať celý život. Ako na to? Môžete začať napr. tak, že si pozriete online workshop na tému rozvoj emočnej inteligencie, ktorý som viedla na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Je zdarma dostupný pre verejnosť na webe Potuliek v menu “ONLINE podujatia”. Alebo môžete vyskúšať tipy zo 6.potulky, v ktorej som písala o emočnej inteligencii. Jedným z kľúčov EQ je totiž empatia a Cherry (2020) dáva konkrétne tipy na jej rozvoj, ktoré vás povzbudzujem vyskúšať:

  1. hovorte druhým o svojich emóciách
  2. zapojte sa do komunitného projektu
  3. trpezlivo počúvajte druhých ľudí
  4. snažte sa predstaviť si seba na mieste druhého človeka

Zvlášť mám rada a hojne využívam 1. bod – povedať ľuďom o svojich emóciách. Verbálne vyjadrenie emócií poskytuje model pre druhých na princípe teórie sociálneho učenia (Nakonečný, 2000).Preto ak vyjadríme svoju emóciu, môžeme inšpirovať ostatných k vyjadreniu ich emócií. A navyše, keď vieme emócie pomenovať, vládneme my nad nimi, nie naopak. Vyjadrenie emócie sa využíva aj v 5-krokovom postupe konštruktívnej hádky Bacha a Wydena, ktorý si môžete vypočuť v 22. potulke o partnerských vzťahoch. Nateraz poviem toľko, že tento postup nazývam psychologická spätná väzba a práve v jeho 2. kroku máme vyjadriť dotyčnému naše emócie.

Neverbálna empatia

Čo však, keď emócie neradi hovoríte nahlas? To beriem, môžete byť introvertnejší, preto môže byť pre vás jednoduchšie vyjadriť emócie v písanej podobe. Napr. nechať niekomu odkaz, napísať list alebo správu. Ale aj introvert má svoj okruh najbližších ľudí, medzi ktorými je uvoľnený a komunikatívny. Aspoň im povzbudzujem introvertných potulkárov vyjadriť emócie nahlas, najmä keď ide o dôležité témy.

Ja som extravert a veľmi rada rozprávam druhým, ako ste si iste všimli 🙂 aj pre mňa bola výzva naučiť sa komunikovať emócie, nebola som zvyknutá premýšľať v reči emócií. Ale úžasne to ukľudňuje, to vám poviem.

Druhá strana mince je, ak niekto, na kom vám záleží, nekomunikuje svoje emócie. Na to mu môžete dať vypočuť túto epizódu, alebo hovorte pred ním čo najviac o vašich emóciách. Inšpirujete ho tak k vyjadreniu jeho emócie. Čo však dovtedy? Navrhujem pojem neverbálna empatia, pod čím myslím empatiu na základe neverbálnych signálov od druhej osoby. Ak si máme vybrať medzi verbálnym a neverbálnym obsahom, vyberáme neverbálny, keďže je starší ako reč a môže vplývať na komunikáciu až zo 60- 90% (Fedič et al., 2010). Ak niekto vraví “Nič mi nie je” ale na jeho mimike vidíte zvesené kútiky úst, na posturike zvesené plecia a vnímate spomalené tempo reči a stíšenie hlasu, môžete usudzovať na smútok. Človek niekedy mlčí alebo zastiera svoj emočný stav, neverbálna komunikácia ho však prezradí a môže u nás aktivovať neverbálnu empatiu. Preto vás povzbudzujem, všímajte si to u blízkych! Niekedy stačí empaticky zareagovať tiež len neverbálnou formou, napr. úsmevom alebo objatím.

Emočná, behaviorálna a kognitívna empatie

Spomenula som môj pracovný pojem neverbálna empatia, ktorý som v odbornej literatúre síce nenašla, ale veľmi sa mi hodí na empatiu vzniknutú na základe neverbálnych signálov. Prípadne empatiu vyjadrenú našimi neverbálnymi prejavmi, napr. pohľadom priamo do očí človeka v rámci mimiky. Pohľad do očí je úžasná ľudská pomôcka na zvýšenie empatie a sociálnych zručností (Cherry, 2020).

V literatúre nájdeme popísané viaceré druhy empatie:

  1. emočná empatia – emotívne pochopenie druhých ľudí
  2. behaviorálna empatia – porozumenie príčinám správania druhých
  3. kognitívna empatia – intelektuálna identifikácia emócií druhých

Človek niekedy môže byť schopný intelektuálnej empatie, čiže vie pomenovať, aké emócie druhý prežíva, ale nevie ich precítiť, nemá emočnú empatiu. Alebo môže chýbať behaviorálna empatia, kedy nevieme pochopiť, prečo druhý niečo vykonal. Avšak uvedené druhy empatií môžeme rozvíjať a po malých krôčikoch sa tak dostať k pochopeniu ľudí, čím podľa mňa prispievame k šíreniu pokoja vo svete.

Tipy na rozvoj empatie som vám dnes ponúkla. Hovorte druhým o svojich emóciách, zapojte sa do nejakého dobrovoľníckeho projektu, trpezlivo počúvajte druhých (aj keď s nimi nesúhlasíte, odporúčam: neprerušujte ich!) a snažte sa predstaviť si seba na mieste druhého človeka (Cherry, 2020).

Zhrnutie na záver

Empatia je o emóciách druhých (Ulčin, 2015). Najprv treba vedieť vyjadriť vlastné emócie, aby sme vedeli byť empatickí. Práca na sebapoznaní v rámci EQ postupne prechádza do rozvoja empatie (Cherry, 2020). Povedala by som, od sebapoznania k poznaniu druhých. Začať rozvíjať empatiu teda môžete rozvojom seba. Reflektujme emócie, ktoré sme cez deň prežili, čítajme pravidelne beletriu, hľadajme sa jednotlivé písmená abecedy emóciu. Empatiu môžete rozvinúť konkrétnymi psychologickými odporúčaniami z tejto potulky, ale samozrejme sú aj iné možnosti. Ak má dieťa domáce zvieratko alebo súrodencov, starostlivosťou o nich si prirodzene rozvíja empatiu. Ak máme my blízkych a priateľov a vidíme si ďalej od nosa, svojou empatiou prospejeme nielen im, ale aj sebe.

Prajem vám veľa medziľudských chvíľ popretkávaných príjemnými emóciami a empatickým vhľadom do sveta druhých. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle!

Ak sa vám moje potulky páčia, budem rada ak ich tvorbu podporíte. Návod ako na to nájdete na tomto odkaze.


Bibliografia

Bucková, M. 1999. Behaviorálna modifikácia: teória a prax. Nitra : Pedagogická fakulta UKF. 248 s. ISBN 80-8050-225-0. 

Cherry, K. 2020. 5 Components of Emotional Intelligence. Dostupné: https://www.verywellmind.com/components-of-emotional-intelligence-2795438 (citované 15.2.2022)

Ďurič, L. 1965. Práceschopnosť žiakov vo vyučovacom procese. Bratislava : SPN. 312 s. ISBN 53634-PG-01.

Fedič, D., Chmelíková, G., Mironovová E, Odlerová, E. 2010. komunikácia a komunikačný tréning. Trnava : Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 53 s. Dostupné: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.mtf.stuba.sk%2Fbuxus%2Fdocs%2Fdoc%2FInformacie_o%2Frozvoj_SF_EU%2FModul1.pdf&clen=385517&chunk=true (citované 17.2.2022)

Gardner, H. 2018. Dimenze myšlení. Teorie rozmanitých inteligencí. Praha : Portál. 480 s. ISBN 9788026213031.

Herinková, E. 2021. 9 typov inteligencie podľa Howarda Gardnera. Dostupné: https://eduworld.sk/cd/eliska-herinkova/3139/9–typov-inteligencie-podla-howarda-gardnera (citované 11.2.2022)

Hill, G. 2004. Moderní psychologie. Praha : Portál. 282 s. ISBN 80-7178-641-1.

Koníčková, J. 2021a. Emocionálna inteligencia má svoj význam aj v práci. Ako sa prejavujú ľudia s  vysokým EQ? Dostupné:

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6748/emocionalna-inteligencia-eq-v-praci  (citované 8.2.2022)

Koníčková, J. 2021b. Chcete zistiť, či sa viete vcítiť do iných ľudí? Pomôcť vám môže 30 znakov empatie. Dostupné: https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/4996/chcete-zistit-ci-sa-viete-vcitit-do-inych-ludi-pomoct-vam-moze-30-znakov-empatie (citované 17.2.2022)

Machalová, M. 2011. Biodromálna psychológia pre pomáhajúce profesie. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU. s. 80-86. ISBN 978-80-555-0321-9. Dostupné: https://www.unipo.sk/public/media/10957/CARL%20ROGERS.pdf (citované 8.2.2022)

Nakonečný, M. 2000. Sociální psychologie. Praha : Academia. 287 s. ISBN 80-200-0690-7.

Rogers, C.R. 1951. Klientom centrovaná terapia. Modra : Persona. 497 s. ISBN 8096798030.

Šťastná, K. 2013. Čím je utvářeno svědomí dítěte? Katolícky týdeník (7). Dostupné: https://www.katyd.cz/clanky/cim-je-utvareno-svedomi-ditete.html (citované 8.2.2022)

Ulčin, P. 2015. IQ vs. EQ alebo čo vám v škole zabudli povedať. Dostupné:

https://www.trend.sk/blogy/iq-vs-eq-alebo-co-vam-skole-zabudli-povedat (citované 8.2.2022)

Vágnerová, M. 2005. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha : Nakladatelství Karolinum. 467 s. ISBN 80-246-0956-8.

https://www.psycholog-ke.sk/–13-78-zname-experimenty-v-psychologii–albert-bandura-a-babika-bobo, citované 15.2.2022

https://www.parents.com/parenting/better-parenting/advice/ways-to-comfort-your-child-without-words/, citované 19.2.2022

https://svatepismo.sk/kniha-tobias-4, citované 14.2.2022

https://youblr.com/sk/records/1260-11-types-of-empathy-characteristics-and-examples, citované 16.2.2022