Manipulácia

V 44. potulke zistíme, či sú manipulátori empatickí, aké sú znaky manipulatívneho správania a aké sú odporúčania pri manipulácii. Ako povedať manipulátorovi “nie” podľa môjho 3-krokového postupu psychologickej obrany? Ako ho aplikovať v pracovnom a osobnom živote? Aké sú typy manipulátorov a faktory manipulácie?

Sú manipulátori empatickí?

Dnešnou epizódou nadviažem na poslednú 43. potulku, v ktorej som hovorila o empatii a jej druhoch. Budem často používať pojem kognitívna empatia, ktorá znamená intelektuálne zistenie emócií druhých. Na rozdiel od toho emočná empatia naznačuje hlboké prežitie emócií. Niektorí ľudia nevedia prežívať emócie tak ako iní, čo samozrejme odporúčam naučiť sa. Metódy sú napr. čítanie beletrie, nájdenie emócií na písmená abecedy a reflektovanie v tme (Boťanská 2018). Prečo to niektorým nejde? Jednak mohli mať rodičov, ktorí ich v emočnej empatii nerozvíjali, jednak môžu mať menej talentu na interpersonálnu inteligenciu (Gardner, 2018). Netreba sa však vyhovárať, emočnú empatiu môžeme rozvíjať!

Ľahšie je byť schopný tzv. kognitívnej empatie, kedy niekto iba pomenuje emóciu druhého, ale nie je schopný ju sám prežiť. Nemyslím tým prežiť emóciu iného človeka v konkrétnej medziľudskej situácii. Ak je niekto smutný, nemáme tiež cítiť smútok. Vtedy je prežitie emócie iného dokonca nesprávne ako identifikácia s druhým. Veľa by sme druhému nepomohli, keby by sme mali starosť ešte aj s vlastným smútkom. Myslím tým opačný extrém, keď niektorí nedokážu prežívať ani svoje emócie. Preto nevedia byť ani emočne empatickí k druhým (Cherry, 2020). Môžu byť schopní kognitívnej empatie, ale neprecítia emočnú empatiu.

Vysvetlím to na príklade: ak je niekto frustrovaný z toho, že zažil nespravodlivosť v práci, emočne empatický človek vie prežiť frustráciu zo svojich krívd a pochopiť ho. Preto jeho empatia k druhému vie byť nápomocná, vie naňho reagovať (Koníčková, 2021). Kognitívne empatický človek vie rozpoznať, že človek je frustrovaný. Lenže nevie prežiť ani svoju vlastnú frustráciu, preto nevie naňho empaticky reagovať. 

Niektorí kognitívne empatickí ľudia dokonca poznanie emócie druhého zneužijú na svoje ciele. Nielenže druhému nepomôžu, ale mu aj škodia. Dedukujem, že je to typický prípad manipulátora.

Znaky manipulácie

Manipulácia je, ak sa darí človeku prinútiť iného k tomu, čo v skutočnosti vôbec nechcel (Frankovský, Birknerová et al., 2017). Znaky manipulatívneho správania sú (Oravcová, 2004):

 1. je motivované osobným prospechom manipulátora
 2. je maskované a manipulatívne ciele sú skryté
 3. značí zneužívanie druhého ako prostriedku dosahovania vlastného prospechu

Myslím si, že ak má človek nižší stupeň morálneho vývinu, ľahšie zneužije svoju empatiu na egoistické ciele. Vidíte, aj o morálnej psychológii vám prichystám potulku! Vezmite si to tak, že máme nižšie aj vyššie schopnosti v rôznych oblastiach. To v živote zažívame všetci.

Viete vymenovať vašu silnú a slabú stránku? Je to dôležité v rámci vašej sebadôvery. To neznamená, že so slabými stránkami nemáme nič robiť, je dobré sa v nich rozvíjať. Len nečakajme, že v nich budeme dosahovať vysokú úroveň. Napr. ja mám silnú stránku empatia a slabú stránku technické zručnosti. Som na seba hrdá, že som sa naučila upravovať nahrané potulky v strihacom softvéri. Ja, chápete? 😀

Niektoré veci sú skutočne geneticky podmienené, myslím rôzne psychologické schopnosti. Psychologicky nesprávne je, ak niekto nerobí nič so svojimi slabými stránkami. Spomínala som, že ľudia s vyššou kognitívnou empatiou, nižšou emočnou empatiou a nižším morálnym stupňom vývinu môžu podľa mňa ľahšie druhých manipulovať. A čo takto rozvíjať svoje morálne cítenie, aby empatiu využili konštruktívne, a nie deštruktívne na manipulovanie?

Odporúčania pri manipulácii

Naša výchova je najprv v rukách našich rodičov, prípadne iných príbuzných a učiteľov. Neskôr je už v rukách každého z nás. Buďme však realisti. Rátajme s tým, že narazíme na manipulátorov, ktorí majú problém s empatiou a nerozvíjajú ju. Snáď vás upokojí, že ich nie je v spoločnosti až tak veľa, podľa štatistík tvoria len 3% populácie (Koníčková, 2022). Avšak ľudí, ktorí manipulujú aspoň občas, je oveľa viac. Snažme na nich pripraviť. Ako spoznáte manipulátora? Navrhujem pár varovných signálov a odporúčaní:

 1. Emočne to budete cítiť. Ak si aj nepoviete konkrétnu emóciu, aspoň si uvedomíte, že vám je pri tom človeku nepríjemne.
 2. Vypýtajte si čas navyše. Kým nejde o život, nejde o nič. Preto nesľubujte veci hneď! Lebo by ste si mohli neskoro uvedomiť, že ste vlastne sľúbili/urobili niečo, čo ste vôbec nechceli. Povedzte, že si veci potrebujete premyslieť.
 3. Vypýtajte si informácie. Skúste vecne zisťovať, čo od vás daná osoba chce, či na to máte kapacitu a schopnosti.
 4. Opakujte nie. Je čas povedať odpoveď a vaše nie manipulátora neuspokojilo? Tak mu ho povedzte znova. Dôležitá je vaša asertivita, o ktorej som už potulku mala. Asertivitu môžete rozvíjať mnou navrhnutým 3-krokovým postupom psychologickej obrany, ktorý som v nej uviedla na svojom príklade. Teraz vám ho ponúkam s príkladmi, ktoré môžu stretnúť vás.
Psychologická obrana: môj 3-krokový postup

Môj 3-krokový postup psychologickej obrany som si vycucala z prsta? Samozrejme nie, sformulovala som ho na základe teórií zvládania zameraného na problém, emócie a stratégie útek (Atkinsonová et al, 2010, Dimunová, Bérešová, 2015). A to naše “nie” sa v ňom opakuje často. Inšpirovala som sa technikou pokazenej gramofónovej platne, kde sa odporúča dokola točiť nie, nie, nie (Gabura, Pružinská, 1995). A ešte raz nie 😀 To posledné “nie” už povedať pri odchode. No ale nepredbiehajme! Predstavím vám to na príklade, ktorý môžete zažiť na vlastnej koži. Možno ste už aj zažili. Je dobré pripraviť si vopred v pohodlí domova (kľudne teraz pri počúvaní potulky) obranné reakcie, čo hovoriť pri rôznych manipuláciách:

 1. “nie” + dôvod – skúste klopnúť na 2. signálnu sústavu ako základ myslenia. Napr. do práce zavolá klient a pýta si k telefónu vášho šéfa. Ten na vás hľadí vypúlenými očami, gestikuluje akoby odháňal muchu a nečujne pri tom vraví “povedz, že tu nie som”. Čo robiť? Môžete do slúchadla povedať “šéf sa vám momentálne nemôže venovať”. Je to neutrálna veta, ktorou si nezaťažíte svedomie. Ak vám potom šéf povie, že si želá, aby ste v prípade jeho signálu hovorili, že tu nie je, odporúčam asertívne povedať: “nie, nebudem klamať”.
 2. “nie” + emócia – týmto krokom pokračujeme vtedy, ak šéf ďalej trvá na svojom – vy trvajte na svojom tiež. Odporúčam zapojiť 1. signálnu sústavu založenú na emóciách. Môžete povedať “nie, necítim sa pri tom príjemne” a pokúsiť sa tak vyjadrením svojej emócie vzbudiť šéfovu empatiu. Možno to nevyjde, ale za pokus to stojí.
 3. “nie” + odchod – 3. krok je radikálny a navrhujem ho využiť až vtedy, ak nevyšli prvé dva. Utiecť preč od ľudí (Šiňanská, Šandlová, 2012) je niekedy hrdinstvo. Ak nepomôže vysvetľovanie na úrovni myslenia ani emócií, je načase vziať nohy na plecia a odísť. Z konkrétnej situácie a eventuálne aj z práce, je to na zváženie.
Psychologická obrana v pracovnom živote

Kedy sa môžete stretnúť s manipulátorom vy? To je rôzne. Môže to byť kolega alebo šéf v práci, náhodný okoloidúci na ulici, rodinný príslušník, či dokonca kamarát alebo partner. Odporúčam síce dôverovať ľuďom, ale ako sa vraví: dôveruj, ale preveruj! Nepúšťajte si cudzích ľudí blízko k telu, kým si ich nepreveríte.

Aj ja som sa párkrát pri kamarátoch popálila, našťastie som na nich nebola príliš naviazaná. Do svojho okruhu si rozhodne púšťam len ľudí, ktorí ma nemanipulujú. Z duše to neznášam, pretože ak niekto manipuluje, dáva najavo, že je vyššie ako vy a vie veci lepšie ako vy. A tak by to nemalo vo vzťahoch fungovať. Jedna vec je, ak vás niekto presviedča argumentmi, druhá ak vás tlačí urobiť niečo proti vašej vôli.

Možno sú ľudia, s ktorými sa budete stretávať z rôznych dôvodov, a budú sa snažiť vás manipulovať. Napr. manipulatívni šéfovia sa niekedy označujú ako toxickí, chýba im empatia a porozumenie (Huberňáková, 2020). Musím jedným dychom dodať, že existuje aj kopa šéfov, ktorí sú fajn. Ibaže, vedúca pozícia priťahuje manipulátorov ako magnet. Je to aj váš prípad? Môžete zvážiť, či vám daná práca stojí za to vykonávať ju pod toxickým človekom ďalej. Ak aj zostávate, nikto vám nebráni pozerať si ponuky práce a premýšľať o výpovedi. Ak je to neúnosné, môžete zvážiť manipulatívnemu šéfovi povedať o Vašom možnom odchode. Môže sa vtedy trochu spamätať. Vaším správnym nastavením hraníc sa eventuálne dá zostať pracovať aj pod manipulatívnym šéfom. Dôležité je, či mu manipuláciu dovolíte robiť na vás.

Psychologická obrana v osobnom živote

Existujú tri základné stratégie zvládania: zvládanie zamerané na problém, na emócie a únik (Dimunová, Bérešová, 2015). Všetky tri som navrhla použiť v postupnom poradí v mojom vyššie spomínanom 3-krokovom postupe obrany pred manipuláciou. Poradie krokov som naplánovala tak, aby zvýšilo silu reakcie.

Často sa vám môže stať, že aj v osobnom živote sa vás niekto snaží manipulovať. Možno sa Vám stalo, že vám napr. kamaráti nalievali viac, ako ste chceli. Alebo na vás kolegovia tlačili ísť s nimi na fajčiarsku prestávku. Môžete opäť použiť najskôr prvý krok: “Nie, už nefajčím.”resp. pri aklohole “Nie, už mám dosť.” Ak vás vynukujú stále, odporúčam použiť druhý krok “Nie, necítim sa príjemne.” alebo “Cítim sa tlačený do niečoho, čo nechcem.” Ak ani to nepomôže, je sociálne prípustné odísť od manipulátorov niekam do inej miestnosti, trebárs na wc. Keď vás nebudú mať na očiach, nebudú vás ani manipulovať.

Typy manipulátorov

Pri rozpoznaní manipulátora vám môže pomôcť poznať typy manipulátorov (Nazare-Aga, 1999 in: Frankovský, Birknerová, et al., 2017):

 1. sympatický – najčastejší typ, je nebezpečný v tom, že úspešne skýva manipuláciu. Môže byť usmievavý, veselý, ľahko nadväzuje kontakt a potom zrazu zmanipuluje.
 2. okúzľujúci – má príťažlivý vzhľad, je šarmantný, kladie otázky, ktoré zaskočia.
 3. altruistický – kúpi alebo urobí pre druhého všetko, bez toho, aby ho o to požiadal. Potom si však vynucuje, že ani jemu nemožno nič odmietnuť.
 4. vzdelaný – pohŕda menej vzdelanými ľuďmi, sám je veľmi vzdelaný, na základe čoho dedukujem, že nadobudol dojem že je lepší ako druhí.
 5. nesmelý – svoje manipulatívne snahy skrýva za predstieranú nesmelosť, drží sa v úzadí, mlčí. Vyvoláva nepríjemnú atmosféru tým, že súdi pohľadom.
 6. diktátorský – ľahko ho rozpoznať, no podľa mňa ťažko si s ním poradiť. Správa sa prudko, ostro kritizuje, ale ak nás potrebuje, zrazu nám lichotí. Ľudia sa ho boja, je nepríjemný a agresívny.

Moje odporúčanie ako si poradiť s manipulátorom je konkrétne podľa toho, s akým typom máme dočinenie. Ak spoznáme sympatického manipulátora, často stačí vymedziť hranice, pretože nie je agresívny. Ak natrafíme na diktátorského manipulátora, ktorý by vás napr. opakovane agresívne vydieral, odchod je dobré riešenie.

Faktory manipulácie

Aby sme boli féroví, existujú faktory, ktoré manipulátora priťahujú ako muchu na lep. Je vhodné sa ich vyvarovať. Rozdeľujem ich do dvoch kategórií:

a) osobné – nižšia sebadôvera, pocit menejcennosti (Frankovský, Birknerová et al., 2017), neistota, strach a iné negatívne emócie (Koníčková, 2022). Preto je správne snažiť sa o rozvoj sebadôvery. Človeku, ktorý si sám verí, sa manipulátori vyhýbajú. Môžete si urobiť krátky testík, ako na tom ste. Ak z nasledujúcich štyroch otázok odpoviete aspoň na dve “áno”, evokuje to zvýšenú zraniteľnosť na manipuláciu (Frankovský, Birknerová et al., 2017):

1. Máte strach, že ak niektoré z vašich postojov či názorov nebudú zhodné s väčšinovými stratíte priazeň, priateľstvo, kolegov, lásku?

2. Mávate často pocit, že je niekto múdrejší, vplyvnejší, dokonalejší, vzdelanejší, šikovnejší, prípadne má väčšiu moc ako vy?

3. Zdá sa vám, že sa musíte zodpovedať za svoje rozhodnutia niekomu blízkemu?

4. Podliehate presvedčeniu, že ste menej spoľahliví a dôveryhodní ako dakto iný?

b) situačné – nevyšla vám v predchádzajúcom testíku zvýšená zraniteľnosť na manipuláciu, napriek tomu vás niekto niekedy zmanipuluje? Možno sa u vás prejavujú situačné faktory manipulácie: za najvýraznejšie považujem únavu a neznalosť problematiky. Preto si dajte pozor na to, aby ste nebývali vkuse unavení a aby ste sa vyznali v téme diskusie. 

Záver

Spomínala som, že veľa ľudí nepatrí medzi manipulátorov, avšak niekedy manipulujú. Nenechajme manipulátora nad nami zvíťaziť! Každé, aj malé víťazstvo manipulátora podľa behaviorálnej psychológie posilňuje (Možný, Praško, 1999) v tom, aby to na vás skúšal zas. Dedukujem, že by sa neuspokojil a skúšal by to nabudúce vo väčšom.

Pozor, nemanipulute ani vy! Podľa teórie sociálneho učenia by ste tak mohli dať druhým nechtiac zlý príklad. Mohlo by sa vám to vypomstiť tak, že by manipuláciu urobili na vás. Navyše, ak nechceme, aby nám niekto niečo robil, nerobme to ani my jemu, čo odporúča aj český psychológ Šturma (Šťastná, 2013).

Prajem vám, nech sa viete brániť pred manipuláciou a nech ste sami pre druhých dobrým príkladom rešpektujúceho správania. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle!

Ak sa vám moje potulky páčia, budem rada ak ich tvorbu podporíte. Návod ako na to nájdete na tomto odkaze.


Bibliografia

Atkinsonová, R. et al. 2010. Psychologie. Praha : Portál. 751 s. ISBN 80-7178-640-3.

Boťanská, M. 2018. Vedomie z pohľadu vedy 2. časť. Dostupné: https://akomyslietpozitivne.sk/vedomie-z-pohladu-vedy-2-cast/ (citované 21.2.2022)

Cherry, K. 2020. 5 Components of Emotional Intelligence. Dostupné: https://www.verywellmind.com/components-of-emotional-intelligence-2795438 (citované 21.2.2022)

Dimunová, L., Bérešová, A. 2015. Využívanie copingových stratégii zvládania záťaže u sociálnych pracovníkov. Prohuman. Dostupné: https://www.prohuman.sk/socialna-praca/vyuzivanie-copingovych-strategii-zvladania-zataze-u-socialnych-pracovnikov (citované 9.3.2022)

Frankovský, M., Birknerová, Z. et al., 2017. Sociálna inteligencia – významná osobnostná charakteristika manažéra a coping. Prešov : Bookman. 206 s. ISBN 978-80-8165-172-4. Dostupné: https://www.unipo.sk/public/media/34291/monografia_Frankovsky_Birknerova_kol%20B5%20s%20obalkou.pdf (citované 9.3.2022)

Gabura, J., Pružinská, J. 1995. Poradenský proces. Praha : Sociologické nakladatelství. 147 s. ISBN 80-85850-10-9.

Gardner, H. 2018. Dimenze myšlení. Teorie rozmanitých inteligencí. Praha : Portál. 480 s. ISBN 9788026213031.

Huberňáková, R. 2020. Narcis, neurotik, násilník? Od toxického šéfa radšej rýchlo preč. Dostupné: https://www.forbes.sk/narcis-neurotik-nasilnik-od-toxickeho-sefa-radsej-rychlo-prec/ (citované 4.3.2022)

Koníčková, J. 2021. Emocionálna inteligencia má svoj význam aj v práci. Ako sa prejavujú ľudia s  vysokým EQ? Dostupné: https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6748/emocionalna-inteligencia-eq-v-praci  (citované 21.2.2022)

Koníčková, J. 2022.Podľa akého správania spoznáte manipulátora? Dostupné: https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/3272/podla-akeho-spravania-spoznate-manipulatora (citované 16.3.2022)

Možný, P., Praško, J. 1999. Kognitivně-behaviorální terapie: Úvod do terapie a praxe. Praha : Triton. 304 s. ISBN 80-7254-038-6.

Nazare-Aga, I. 1999. Nenechte sebou manipulovat. Praha : Portál. 264s. ISBN 80-7178-256-4. In: Frankovský, M., Birknerová, Z. et al., 2017. Sociálna inteligencia – významná osobnostná charakteristika manažéra a coping. Prešov : Bookman. 206 s. ISBN 978-80-8165-172-4. Dostupné: https://www.unipo.sk/public/media/34291/monografia_Frankovsky_Birknerova_kol%20B5%20s%20obalkou.pdf (citované 9.3.2022)

Oravcová, J. 2004. Sociálna psychológia. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných a prírodných vied. 314s. ISBN 80-8055-980-5.

Šiňanská, K., Šandlová, V. 2012. Vyrovnávanie sa so stresom a záťažovými situáciami terénnymi sociálnymi pracovníkmi. Dostupné: https://www.grantjournal.com/issue/0201/PDF/0201sinanska.pdf (citované 9.3.2022)

Šťastná, K. 2013. Čím je utvářeno svědomí dítěte? Katolícky týdeník (7). Dostupné: https://www.katyd.cz/clanky/cim-je-utvareno-svedomi-ditete.html (citované 16.3.2022)

https://biopedia.sk/clovek/vyssia-nervova-cinnost, citované 9.3.2022

https://svatepismo.sk/kniha-tobias-4, citované 16.3.2022

https://www.upjs.sk/public/media/22833/NEPODMIENENE%20A%20PODMIENENE%20REFLEXY.pdf, citované 9.3.2022

https://youblr.com/sk/records/1260-11-types-of-empathy-characteristics-and-examples, citované 21.2.2022