Ako rastú dospelí?

V 91. epizóde sa pýtam, ako rastú dospelí. Čo je to fluidná a kryštalická inteligencia? Ako prebieha kognitívny rast v postformálnom štádiu? Prečo odporúčam čítať príbehy o zrade na sociálny rast? Prečo je dôležité upratovať na 80%, aby sme kreatívne rástli? Ako trénovať EQ, aby sme emočne rástli?

Rastú aj dospelí?

V dnešnej epizóde sa budem zaoberať rastom dospelých. Nemyslím rast do šírky, ako sa zvykne vtipne hovoriť 😀 Mám na mysli rast do hĺbky našej psychiky. Otváram poslednú dekádu prvej stovky Potuliek psychológiou, v ktorých sa idem pýtať už v názve epizódy! Vau, toľko času ste so mnou vydržali! 🙂 Som vám za to vďačná a zvlášť som vďačná všetkým podporovateľom. Ako spolu strávime týchto desať Potuliek, kým príde oslavný rozhovor? Pretože na stú epizódu som pripravila niečo špeciálne! Rozhovor s erudovaným psychológom v zamestnaní, ktoré je iné ako poradenská práca, a pritom využíva naplno psychológiu. Viac neprezradím, no povzbudzujem vás sa na môjho hosťa už teraz tešiť! Inak, počuli ste ten príjemný rozhovor s architektkou Katarínou Bartíkovou? Ak ste nestihli, pozývam vypočuť 90. Potulku o psychológii priestoru

Rozhovor ma tak inšpiroval, že sa od neho odrážam v písaní súčasnej epizódy. Katka vravela o pravidlách priestorových riešení, o navodení nálady usporiadaním priestoru, o farbách a materiáloch dizajnu. Najviac mi utkvelo v pamäti, že pre príjemný pocit je dôležité, či je priestor uprataný. Aj preto som sa rozhodla napísať epizódu o tom, ako rastú dospelí. Hm, aspoň v dospelosti by bolo načase, aby sme si upratovali 🙂 Aj keď samozrejme, odporúčam učiť upratovaniu už deti. Mám s tým profesionálne skúsenosti. Je to téma, ktorú často odborne rozvíjam v poradenskej práci s mojimi detskými klientmi. Takže, ak potrebujete pomôcť v tomto smere, som vám k dispozícii. Dnešnou epizódou o raste dospelých nadviažem na 87. Potulku o kognitívnom raste, 88. Potulku o sociálnom raste, 89. Potulku o kreatívnom raste a 15. Potulku o emočnom raste detí. Ako po dovŕšení dospelosti rastieme po kognitívnej, sociálnej a kreatívnej stránke? Vyvíjame sa aj emočne?

Psychický rast detí

Kým sa zameriam na rast dospelých, pre kontinuitu najskôr zhrniem psychický rast detí. Míľniky sociálneho rastu od narodenia po dospelosť sú úsmev, sociálne hry, budovanie dôvery, rozvoj empatie, chválenie snahy a prevzatie zodpovednosti. Ako prebieha kreatívny rast? Vyvíja sa postupne od vnímania tvorivosti iných (spev, obrazy) cez samostatné experimentovanie, čarovné hry, kresby po písanie básní či denníkov. Pre emočný rast je dôležitý dotyk, objatie, pohladenie a reflektovanie emócií dieťaťa (radosť, hrdosť, obavy). Míľniky kognitívneho rastu detí sú v chronologickom poradí:

 1. dojča (0-1r.): stálosť objektu (McLeod, 2023), klieštikový úchop (Polievková, 2024)
 2. batoľa (1-3r.): symbolické konkrétne myslenie (Vágnerová, 2005), detský egocentrizmus (Nováková, 2020)
 3. preškolák (3-6r.): magickosť a konfabulácie (Vágnerová, 2005)
 4. mladší školák (6-12r.): decentrácia, koncentrácia a reverzibilita v štádiu konkrétnych logických operácií
 5. starší školák (12-18r.): hypotetickosť, systematickosť a variabilita v štádiu abstraktných logických operácií (Mc Leod, 2023)

Som presvedčená, že dojča si rozvíja vizuálno-motorickou koordináciou presnosť uchytenia klieštikovým úchopom medzi palček a ukazovák aj vnímanie stálosti objektu. Keď vyrastie na batoľa, zameriava sa na seba a rozvíja si myslenie symbolicky cez slová. Domnievam sa, že vtedy je naposledy v psychickom vývine zdravé byť egocentrik. Prejaví sa to hláškami: “Ja chcem” alebo “Ja sám”. Predškolák posúva hranice myslenia do ríše fantázie. Prejaví sa to falošnými lžami, tzv. konfabuláciami. Napríklad je schopný tvrdiť, že videl v zoo lietajúceho slona. Ako sa rozvinie myslenie od školského veku? Mladší školák v rámci konkrétnych logických operácií pochopí, že realita je často vratná. Nadväzujem, že starší školák v rámci abstraktných logických operácii pochopí, že realita niekedy vratná nie je.

Fluidná a kryštalická inteligencia

Pochopí niečo nové aj človek po dovŕšení dospelosti? No, rozhodne by mal 🙂 aj keď možno sa stretnete s tým, že poznáte niekoho, kto akoby sa vo vývine “zasekol” niekde v puberte. V kognitívnom smere by sa u každého dospeláka mal prejaviť žiaduci rozdiel medzi fluidnou a kryštalickou inteligenciou. Fluidná (vrodená, prirodzená) inteligencia začína pomaly klesať a kryštalická inteligencia sa stále rozvíja. Dedukujem, že to súvisí s konceptom praktickej inteligencie Sternberga (2000). O úspešnej inteligencii vraví ako o spojení troch zložiek:

 1. praktická inteligencia – dedukujem, že skôr súvisí s kryštalickou inteligenciou
 2. akademická inteligencia – dedukujem, že skôr súvisí s fluidnou inteligenciou
 3. tvorivá inteligencia – dedukujem, že je to kreatívna zložka inteligencie

Proste, stávame sa postupne viac praktickými. Domnievam sa, že je to najmä našou ochotou zažívať nové situácie. Vnímam súvis s osobnostnou vlastnosťou otvorenosť voči zážitkom, o ktorej som rozprávala v 54. Potulke o otvorenosti.

Kognitívny rast dospelých

Aby sme si to zjednodušili, čo je základnou charakteristikou myslenia v dospelosti? Podľa Sternberga (2002) je myslenie v dospelosti transformované na empirickú úroveň. Nazýva sa to postformálne štádium a pridáva sa k Piagetovým štádiám kognitívneho vývinu v detstve (Fedorko, 2015). Značí ďalší kognitívny vývin v súlade s prirodzeným naberaním skúseností v dospelosti. Ako prebieha? Myslím si, že sme obohatení o niektoré viac aj menej príjemné zážitky, na základe ktorých vieme efektívnejšie uvažovať. Napríklad v detstve sme náchylnejší podľahnúť falošnému kamarátstvu, keďže s tým máme málo skúseností. Asi každý z nás zažil, že ho niekto z vtedajších kamarátov podrazil alebo ohováral. Do dospelosti sa naučíme úsudkom, že ak stretneme niekoho nového, môže nás zradiť. Nebolo by dobré robiť z toho opačný extrém a na základe jednej negatívnej skúsenosti zavrhnúť všetkých. Napríklad ak má dievča v adolescencii nepríjemnú skúsenosť s prvým frajerom, nie je fér celú skupinu mužov hodiť do jedného vreca. Odporúčam brať to ako skúsenosť so záverom, že ľudia sú rôzni. A dať si pozor, komu veríme.

Sociálny rast dospelých

V psychotréningu sociálnych zručností (Cherry, 2020, Koníčková, 2021, Ulčin, 2015) zdôrazňujem, aké nové role postupne získavame. V súvislosti s rozhovorom s Katkou z minulej Potulky dedukujem, že si treba upratať vo vzťahoch. Mladým dievčatám, ktorým poskytujem poradenstvo, odporúčam dostatočne dlho chodiť so svojím priateľom. Až potom je dobré, kým vzťah prejde na vážnu úroveň. Ako sa vraví, dôveruj, ale preveruj. Netreba sa príliš “namotať”, ale dať tomu čas. Jakub Betinský vo svojom podcaste Pravidelná dávka tvrdí: “Dobré veci chcú čas.” Súhlasím, psychologicky je rok doba, kedy sa dokáže falošný človek hravo pretvarovať. Myslím si, že niektorí aj potom. Ale väčšina ľudí sa už za rok ukáže v rôznych menej kontrolovaných, nečakaných situáciách. Napríklad ak je pri pokladni v potravinách problém s nablokovaním tovaru predavačkou. Ak priateľ na ňu vybehne, treba si dať pozor, či sú uňho vybudované kontrolné mechanizmy. Prípadne vás s ním povzbudzujem na sebarozvoji pracovať. Povzbudzujem vás čítať príbehy o zrade a faloši, aby sme sa toho vedeli v reálnom živote vyvarovať. Odporúčam hľadať to v dielach Pán Prsteňov (Tolkien, 2001a, 2001b, 2002) alebo v Orwelovom (2013) románe s názvom 1984, ktorý som nedávno dočítala. Som presvedčená, že cez čítanie kvalitnej beletrie sa rozvíja emočná inteligencia, ako som hovorila v 42. Potulke o emóciách. Uzatváram, že pri čítaní dobrej knihy sa učíme rozvoju EQ podľa princípu modelovania (Tancsáková, 2021). Existuje pekné video o tom, ako podvedome napodobňujeme vzory od detstva podľa Bandurovho experimentu sociálneho učenia (Nakonečný, 2000). 

Kreatívny rast dospelých

Ako prebieha kreatívny rast dospelých? Povzbudzujem nás všetkých, aj v dospelosti buďme kreatívni! Tvorme, maľujme, skladajme, píšme básničky, vymýšľajme rozprávky deťom. Aspoň sem-tam. Zamerajme sa s chuťou a tvorivým rozletom na priestorové usporiadanie domova. Ako hovorila Katka Bartíková v rozhovore v 90. Potulke o psychológii priestoru, je dôležité upratovať si svoj priestor. Dedukujem, že bez ohľadu na štýl domácnosti, uprataný priestor podnecuje psychickú pohodu a premýšľanie. Ak je totiž rozhádzané, našu psychiku zamestnáva myšlienka na to, že to ešte treba upratať. Alebo, ak ste flegmatickejšej povahy, zaťaží vás minimálne to, že neviete veci nájsť 🙂 Preto vrele odporúčam riadiť sa manažérskym pravidlom 2 minút. Hovorí o tom, že ak môžeme vybaviť vec do dvoch minút, máme ju vybaviť hneď. Pripomína mi to slovenské porekadlo: Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra. Parafrázujem ho takto: “Čo môžeš upratať za 2 minúty, to uprac hneď!” Vysvetľujem ho tak, že nemáme odkladať drobné úlohy na neskôr. Som presvedčená, že rýchlo vybaviteľné záležitosti by tak dostali neúmerné miesto v našej psychike. Preto povzbudzujem upratovať priebežne ako racionálne rozhodnutie. Potom sa vám neporiadok nikdy nenakopí tak, žeby sa to nedalo vybaviť do dvoch minút 😀 Aby sa nám ľahšie upratovalo, odporúčam mať na pamäti Paretovo pravidlo 80/20 (Mikula, 2019). Stačí mať upratané na 80% a poriadok je adekvátny! Aby nás to zbytočne nevysiľovalo, neklaďme si 100%-tnú úroveň poriadku. Ako sa vraví, všetko s mierou. Uzatváram, že aj upratujme s mierou! Zostane nám čas na tvorivé aktivity.

Emočný rast dospelých

Na záver sa ešte pristavím pri emočnom raste dospelých, Je to moja obľúbená téma! Ak mi bolo cťou, že ste boli mojím klientom, tréning emočnej inteligencie ste zrejme okúsili. Považujem ho za jeden z najdôležitejších tréningov v psychoporadenstve. Samozrejme, ak klient prinesie tému, ktorú chce riešiť, zameriam sa najskôr na ňu. Často však tiež súvisí s emóciami, ako stres, úzkosť alebo fóbia. Keď však vyriešime pálčivé záležitosti, klientom proaktívne navrhnem tréning EQ. Lebo či už ide o komunikáciu doma alebo asertivitu v práci, emočná inteligencia sa nám zíde! Aby sme sa dobre cítili a rozumeli sami sebe. Potvrdzujú to aj mnohé výskumy, emočne inteligentní ľudia (Koníčková, 2021, Křivohlavý, 2003, Šuranová, 2021, Ulčin, 2015):

 • rozumejú svojim silným a slabým stránkam
 • majú zmysel pre humor, s ktorým zvládajú stres 
 • vedia sa ovládať a nepodľahnú výbušnosti
 • odolní, nemajú depresie a vedia si udržať optimizmus 
 • vedia empaticky reagovať na obavy ostatných a pozdvihnúť im náladu
 • dokážu rozvíjať svoje vzťahy, sú priateľskí a sebavedomí
 • dokážu získať dôveru ostatných a sú schopní ich presvedčiť
 • zvyčajne si prítomnosť iných ľudí užívajú a rešpektujú ľudí okolo seba

Ak ste tréning emočnej inteligencie ešte nezažili, budem rada, ak ma kontaktujete. Prejdeme moduly EQ Sebapoznanie, Sebaovládanie Sebamotivácia, Empatia a Sociálne zručnosti. Je to 5 kľúčov EQ podľa Golemana. Ak poznáte niekoho, komu by prospel rozvoj EQ, pošlite ho smelo ku mne! Zatial vám odporučím, ak pocítite nával emócie, odísť sa vedľa upokojiť. Tam si upraceme svoju emóciu a vrátime sa kľudnejší. Dedukujem, že preto aj naše reakcie budú racionálnejšie.

Záver

V prvej epizóde poslednej dekády prvej stovky Potuliek psychológiou sa budem v názvoch pýtať. Aj dnes som sa pýtala, ako rastú dospelí. Zhrnula som, že sa jedná o štyri kategórie psychického rastu: emočný, sociálny, kreatívny a kognitívny. Nadviazala som na rozhovor z poslednej epizódy 90. Potulka o psychológii priestoru s architektkou Katarínou Bartíkovou. Katka zdôrazňovala, aké je dôležité akýkoľvek priestor si upratať. Upracme si psychologicky myslenie na empirickej úrovni v postformálnom štádiu kognitívneho vývinu v dospelosti. Ako

Rozvíjajme si kryštalickú inteligenciu získavaním skúseností, Poučme sa z nich, ale nehádžme na základe jednej negatívnej skúsenosti všetkých do jedného vreca. Dosahujeme tak úspešnú inteligenciu zloženú z akademickej, praktickej a tvorivej inteligencie. V sociálnom raste si upracme vo vzťahoch!

Čítajme príbehy o zrade a faloši, ako je napríklad Pán Prsteňov. Na psychologickú analýzu jednej z hlavných postáv odporúčam 71. Potulku Pipin – Pán Prsteňov 1/čítanie a 72. Potulku Pipin – Pán Prsteňov 2/čítanie. Predčítavam a analyzujem tam pasáže, ktoré svedčia o psychologickom raste Pipina Brala.

V kreatívnom raste odporúčam dospelým sa zamerať na tvorivé činnosti ako hobby. Majme radosť z priestorového usporiadania domova. Upratovať ho stačí podľa Paterovho pravidla 80/20. Odporúčam využívať pravidlo 2 minút. Čo sa dá urobiť hneď, neodkladajme na neskôr. V emočnom raste odporúčam rozvíjať EQ odídením z miestnosti, ak nás niečo rozčúli.

Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle!


Bibliografia

Betinský, J. 2019. Hannah Arendt a banalita zla. Dostupné: https://pravidelnadavka.sk/16-hannah-arendt-a-banalita-zla/ (citované 25.1.2024)

Cherry, K. 2020. 5 Components of Emotional Intelligence. Dostupné: https://www.verywellmind.com/components-of-emotional-intelligence-2795438 (citované 30.1.2024)

Fedorko, V. 2015. Etická výchova v primárnej škole. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity. Dizertačná práca. 98s. ISBN 978-80-555-1316-4. Dostupné: https://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/FedorkoV1/subor/9788055513164.pdf (citované 26.1.2024)

Koníčková, J. 2021. Emocionálna inteligencia má svoj význam aj v práci. Ako sa prejavujú ľudia s vysokým EQ? Dostupné: https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/6748/emocionalna-inteligencia-eq-v-praci (citované 30.1.2024)

Křivohlavý, J. 2003. Psychologie zdraví. Praha : Portál. 278 s. ISBN 8071787744.

McLeod, S.A. 2023. Piaget’s Theory and Stages of Cognitive Development. Dostupné: https://www.simplypsychology.org/piaget.html (citované 26.1.2024)

Mikula, A. 2019. Využívajte Paretovo pravidlo 80/20 každý deň. Dostupné: https://www.timemanagement.sk/paretovo-pravidlo-80-20/ (citované 8.2.2024)

Nakonečný, M. 2000. Sociální psychologie. Praha : Academia. 287 s. ISBN 80-200-0690-7.

Nováková, S. 2020. Obdobie vzdoru: Aké sú batoľatá? Dostupné: https://www.odetoch.sk/piseme-vam/obdobie-vzdoru-ake-su-batolata (citované 26.1.2024)

Orwell, G. 2013. 1984. Dostupné: https://www.martinus.sk/41681-1984/kniha (citované 30.1.2024)

Polievková, P. 2024. Prečo je správne držanie ceruzky pre školáka dôležité? Tipy, ako trénovať a fixovať správny úchop. Dostupné: https://eduworld.sk/cd/petra-polievkova/4859/ako-s-detmi-trenovat-a-fixovat-spravny-uchop-ceruzky (citované 26.1.2024)

Sternberg, R.J. 2002. Kognitivní psychologie. Praha : Portál. 636s. ISBN 80-7178-376-5.

https://sk.sainte-anastasie.org/articles/cognicin-e-inteligencia/pensamiento-postformal-el-desarrollo-ms-all-de-piaget.html, 25.1.2024

Sternberg, R.J. 2000. Úspešná inteligencia. Ako praktická a tvorivá inteligencia rozhodujú o úspechu v živote. Bratislava : Sofa. 398 s. ISBN 80-85752-62-X.

Šuranová, M. 2021. Emocionálna inteligencia a jej význam v živote. Dostupné: https://eq-vychova.sk/vyznam-eq/ (citované 13.2.2024)

Tancsáková, B. 2021. Ako funguje u detí sociálne učenie? Dostupné: https://eduworld.sk/cd/beata-tancsakova/7563/ako-funguje-u-deti-socialne-ucenie (citované 25.1.2024)

Tolkien, J.R.R. 2001a. Pán prsteňov 1: Spoločenstvo prsteňa. Bratislava : Slovart. ISBN 80-7145-606-3. 453s.

Tolkien, J.R.R. 2001b. Pán prsteňov 2: Dve veže. Bratislava : Slovart. ISBN 80-7145-607-1. 375s.

Tolkien, J.R.R. 2002. Pán prsteňov 3: Návrat kráľa. Bratislava : Slovart. ISBN 80-7145-608-X. 430s.

Ulčin, P. 2015. IQ vs. EQ alebo čo vám v škole zabudli povedať. Dostupné: https://www.trend.sk/blogy/iq-vs-eq-alebo-co-vam-skole-zabudli-povedat (citované 30.1.2024)

Vágnerová, M. 2005. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha : Nakladatelství Karolinum. 467 s. ISBN 80-246-0956-8.

https://www.euroekonom.sk/paretovo-pravidlo-8020-a-metoda-abc/, 8.2.2024

https://sk.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget, 26.1.2024

https://svetbohatych.com/prokrastinacia-pravidlo/, 8.2.2024

https://topknihyo.sk/10-knih-o-emocionalnej-inteligencii/, 13.2.2024

https://www.youtube.com/shorts/StWceAnqJpY, 26.1.2024

https://www.youtube.com/watch?v=zerCK0lRjp8, 30.1.2024