Kategórie
Podcast

45: Morálny vývin

V 45. potulke sa dozviete, ako súvisí empatia, manipulácia a morálny vývin. Aké fázy má Piagetova teória morálneho vývinu a prečo je prehnaná svedomitosť problémom? Aké úrovne a štádiá má Kohlbergova teória morálneho vývinu? V čom sa líši predkonvenčná, konvenčná a postkonvenčná úroveň morálky? Aké odporúčania ponúkam na rozvoj morálneho vývinu?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.

Kategórie
Podcast

44: Manipulácia

V 44. potulke zistíme, či sú manipulátori empatickí, aké sú znaky manipulatívneho správania a aké sú odporúčania pri manipulácii. Ako povedať manipulátorovi “nie” podľa môjho 3-krokového postupu psychologickej obrany? Ako ho aplikovať v pracovnom a osobnom živote? Aké sú typy manipulátorov a faktory manipulácie?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.

Kategórie
Podcast

43: Empatia

V 43. potulke pochopíte, v čom sa líši empatia a identifikácia, čo zahŕňa správna empatia okrem pochopenia emócie druhého a prečo sa oplatí rozvíjať svoju empatiu. Ako sa empatiou zaoberajú slávne teórie Rogersa a Gardnera? Ako rozvíjať empatiu formou predstáv a reflexie v ranom detstve? Ako podporiť empatiu v neskoršom detstve? Aké sú konkrétne odporúčania pre rozvoj empatie v dospelosti? Čo je to podľa mňa neverbálna empatia a aké sú druhy empatie?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.

Kategórie
Podcast

42: Emócie

V 42. potulke sa dozviete, ako spolu súvisia emócie a empatia, ako správne pomenovať svoju emóciu a prečo čítanie beletrie rozvíja spoznávanie vlastnej emócie. Aké druhy a teórie emócií existujú? Ako rozvíjať autentickosť prežívania reflexiou a hľadaním emócie na prísmenká abecedy? Aká je hlavná funkcia emócií a čo má po nich nasledovať?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.

Kategórie
Podcast

41: Závislosti

V 41. potulke sa dozviete, ako sa líši látková a nelátková závislosť, prečo nazývam niektoré závislosti nadnormálne a iné abnormálne a aký je základný princíp odstránenia závislosti. Ako zistíte, či ste závislý? Aké opatrenia robiť proti atakom závislosti preventívne a pri samotnom ataku? Aké motivátory si treba určiť na dennej, týždennej a výslednej báze?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.

Kategórie
Podcast

40: Psychológia a psychiatria | ROZHOVOR

V 40. potulke sa rozprávame s klinickou psychologičkou Ingrid Melovou o tom, aké diagnózy majú pacienti na psychiatrii, aká je štruktúra liečby závislostí aj ako vyzerá samotná psychoterapia v skupine. Aká je biologická determinácia psychiatrických porúch? Z akého prostredia prichádzajú pacienti na psychiatriu? Aká je recidíva, prejavy vďačnosti a život pacientov po prepustení z psychiatrie? Čo je dôležité, aby pacient znova neupadol do závislosti?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.

Kategórie
Podcast

39: Atraktivita

V 39. potulke vás možno upúta, čo je to interpersonálna atraktivita, aké sú odmeny a tresty súvisiace s príťažlivosťou partnera a ako sa líšia muži a ženy v preferencii žiaducich vlastností u partnera. Ktoré sú základné faktory atraktivity? Čo sa zistilo výskumom fyzickej a psychickej atraktivity? Aké sú medzikultúrne rozdiely a aký súvis vnímam so Sternbergovou a Zajoncovou teóriou?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.

Kategórie
Podcast

38: Novoročný vinš | ŠPECIÁL

Dnes nebudem veľa rozprávať. Chcem vám totiž zavinšovať všetko dobré do nového roku 2022. Pridám aj poradenské odporučenie – zosumarizovať si ubiehajúci rok. Nebude chýbať prehľad dôležitých info, ktoré som sa vám v tomto roku snažila sprostredkovať.

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.

Kategórie
Podcast

37: Viera a psychológia | VIANOČNÝ ŠPECIÁL

V 37. potulke snáď uveríte, prečo je viera významný faktor salutogenézy, ako sa fanatický človek líši od veriaceho a neveriaceho a či môže mať neveriaci viac kresťanských cností ako veriaci v rámci praktickej filozofie. Aký pozitívny vplyv má intrinsická a extrinsická viera na psychiku? Aké sú štýly riešenia závažných problémov pomocou náboženstva a sekulárne napr. v prípade ekológie? Naznačuje história, že viera je príčinou alebo následkom poľnohospodárstva?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.

Kategórie
Podcast

36: Asertivita

V 36. potulke vám poviem, ako sa prejavuje asertívna komunikácia v interakcii s ľuďmi, ako asertivita na miske váh vyvažuje egoizmus a altruizmus a v čom sa líši od agresivity a pasivity. Ako byť asertívny v praxi, keď nás druhý tlačí do niečoho, čo nechceme? Prečo opakovať svoje nie dokola ako pokazená gramofónová platňa? Čo robiť, ak povieme dôvod nášho nie, vyjadríme emóciu a druhý aj tak manipuluje?

Moji podporovatelia na HeroHero si epizódu môžu aj prečítať.